Pracovní setkání na téma "Úcta k práci v 21. století"

13. 2. 2018

Předsedkyně Stálé komise pro Ústavu České republiky - Kateřina Valachová

zve na pracovní setkání k tématu sociálních práv

 

 

 

Úcta k práci v 21. století

Cílem bude vyslechnout od jednotlivých zástupců zaměstnanců to,

co pokládají za zásadní pro garanci důstojnosti práce a jejího spravedlivého ohodnoceni a formulovat závěry pro možné legislativní změny.

 

 

13. 2. 2018 (úterý)

14 hod – 16 hod

místnost č 55, Sněmovní 4, Praha 1,

 

Diskusní témata:

Ohodnocení práce

Podmínky důstojné práce

Depolitizace a profesionalizace státní služby

Legislativní náměty

 

Účast přislíbili:

Českomoravská konfederace odborových svazů – Josef Středula

Vysokoškolský odborový svaz – Petr Baierl

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Markéta Seidlová

Odborový svaz zdravotníků a pracovníků sociální péče – Ivana Břeňková

Odborový svaz státních orgánů a organizací – Pavel Bednář

- právní experti odborových organizací

- místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR – Jan Hamáček

 

Pozvánka zaslána těmto adresátům:

Stálé komisi pro Ústavu

Sociálnímu výboru

Předsedům politických klubů

 

POTVRZENÍ ÚČASTI

Z organizačních důvodů Vás žádáme o potvrzení účasti nejpozději do 12.2.2018 na email:

hamerskym@psp.cz

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)