Stálá komise pro Ústavu České republiky

14. 2. 2018

Stálá komise pro Ústavu České republiky

se koná dne 14. února 2018

od 16.00 hod. v místnosti č. 55 / přízemí,  v budově A Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1

Návrh programu jednání:

1. Schválení ověřovatele jednání
2. Volby dvou místopředsedů komise
3. Obecná diskuze
    - celostátní referendum
    - přímá volba starostů a hejtmanů 

4. Různé
5. Schválení termínu a programu příští schůze

 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)