Česká parlamentní delegace se zúčastnila Podzimního zasedání PS OBSE v Andoře

5. 10. 2017

Od 3. do 5. října 2017 se v Andoře la Vella uskutečnilo Podzimní zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). 

Za ČR se zasedání zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Ivana Dobešová (vedoucí Stálé delegace a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE), dále posl. Zuzka Bebarová Rujbrová a senátoři Jan Horník, Jan Žaloudík a Ladislav Václavec. 

Letošní Podzimní zasedání proběhlo pod názvem “Bezpečnost v regionu OBSE: nové výzvy, nové úkoly“. Hlavními tématy konference byla otázka kybernetické bezpečnosti, environmentální bezpečnost a podpora vzdělávání jako záruka stability a rozvoje.

V rámci konference se rovněž uskutečnilo zasedání Ad hoc výboru pro migraci, na kterém byla projednávána zpráva k řešení migrační krize. Poslankyni Ivaně Dobešové, která je členkou tohoto výboru, se do zprávy podařilo prosadit deklaraci se stanoviskem České republiky odmítající povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků.

Na okraj konference proběhlo bilaterální jednání poslankyně Dobešové s novou ředitelkou Organizace pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) paní Ingibjörg  Sólrún Gísladdótir. Zabývaly se především možností většího zastoupení českých odborníků v expertních týmech („Core Teams“) v rámci monitorovacích misí OBSE. Poslankyně Dobešová se také setkala s vedoucí gruzínské delegace paní Sofií Katsaravou. V této souvislosti se podařilo navázat užší spolupráci mezi oběma delegacemi a získat ujištění o podpoře při prosazování společných zájmů v rámci PS OBSE.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

Podzimní zasedání PS OBSE je pravidelná konference, která dává každoročně příležitost parlamentářům z celého regionu OBSE diskutovat o důležitých tématech vztahujících se k závazkům a hodnotám této mezinárodní organizace. Kromě panelových debat se v jejím rámci obvykle koná také zasedání Středomořského fóra a Stálého výboru. Česká parlamentní delegace se zúčastnila Podzimního  zasedání PS OBSE v Andoře (5.10.2017) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Podzimního  zasedání PS OBSE v Andoře (5.10.2017) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Podzimního  zasedání PS OBSE v Andoře (5.10.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)