Kancelář Poslanecké sněmovny bude implementovat evropský projekt v Moldavsku

29. 8. 2017

Dne 21. srpna podepsalo konsorcium vedené Kanceláří Poslanecké sněmovny s Evropskou unií reprezentovanou Delegací Evropské unie v Moldavsku smlouvu o implementaci twinningového projektu s názvem Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process. Konsorcium je dále tvořeno kancelářemi Národního shromáždění Maďarska a Národní rady Slovenské republiky.

Nabídka konsorcia byla ve výběrovém řízení hodnocena lépe než nabídky parlamentů z Německa, Finska, Rumunska nebo Řecka.

Cílem projektu je napomoci parlamentu Moldavska v procesu aproximace národního právního řádu s právem EU v souladu se závazky, které vyplývají z Asociační dohody uzavřené mezi Moldavskem a EU.  Projekt bude realizován ve čtyřech samostatných komponentech:

-          Změna rozhodovacích procedur v parlamentu s cílem umožnit aproximaci práva (změna jednacího řádu parlamentu)

-          Školení poslanců a zaměstnanců parlamentu v záležitostech EU

-          Praktická pomoc s aproximací vybraných právních norem

-          Vytvoření nástrojů pro komunikaci vlády a parlamentu v oblasti aproximace evropského práva

Po následující dva roky se bude více jak 60 expertů ze sedmi zemí Evropské unie pod vedením Poslanecké sněmovny podílet na realizaci projektu.  

Kancelář Poslanecké sněmovny je prostřednictvím Parlamentního institutu dlouhodobě zapojena do realizace obdobných projektů, zejména s ohledem na zkušenost s aproximací evropského práva z předvstupního období do Evropské unie.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)