Program předsedy PS 22. srpna 2017

22. 8. 2017

Přijetí předsedy vlády Jordánska (Poslanecká sněmovna)

Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo (Poslanecká sněmovna)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)