Program předsedy PS 10. srpna 2017

10. 8. 2017

Přijetí sportovců (účastníci XXIII. Deaflympijských her)

Přijetí velvyslankyně Lucemburského velkovévodství (Poslanecká sněmovna)

Přijetí velvyslance Vietnamské socialistické republiky (Poslanecká sněmovna)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)