Program předsedy PS 11. července 2017

11. 7. 2017

Předání osvědčení o nabytí mandátu poslance paní MVDr. Barboře Jelonkové

Jednání s místopředsedy Poslanecké sněmovny

Politické grémium Poslanecké sněmovny

Schůze Poslanecké sněmovny

Přijetí místopředsedy Horní komory Parlamentu Japonska (Poslanecká sněmovna)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)