I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE

10. 7. 2017

 Ve dnech 5. - 9. července 2017 se v Minsku, hlavním městě Běloruska, konalo 26. výroční zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). Za ČR se zasedání zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Ivana Dobešová (vedoucí Stálé delegace a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE), poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a poslanec Marek Ženíšek.

Jednání se zaměřilo především na politické a bezpečnostní záležitosti, ekonomické a environmentální otázky a na lidskoprávní dimenzi. Hlavním tématem, které bylo projednáváno na plenární schůzi zasedání, byla otázka migrace. V této souvislosti poslankyně Dobešová vystoupila v debatě k návrhu švýcarské rezoluce pod názvem „Koherentní, sdílené a odpovědné řízení migračních a uprchlických toků“.  Ve svém vystoupení ostře odmítla otázku zavedení povinných kvót pro přerozdělování uprchlíků. „Je to věčná snaha západních zemí vnutit nám nefungující mechanismus, ačkoli to není nejzásadnějším řešením migrační krize“, řekla mimo jiné.

Stanovisko ČR k migraci prosazovala I. Dobešová také na zasedání Ad hoc výboru pro migraci při projednávání jeho doporučení k řešení migrační krize.  Výbor uznal její námitku, že zpráva musí být vyvážená a zahrnovat i názory zemí EU, které nesouhlasí s kvótami, a souhlasil zprávu přepracovat.

Paralelně s plenárním zasedáním proběhla rovněž jednání jednotlivých výborů. Jeden z hlavních bloků jednání Výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky řídila I. Dobešová, která ve volbách na výročním zasedání opět úspěšně obhájila pozici místopředsedkyně tohoto výboru.

Na okraj konference se uskutečnilo i několik bilaterálních schůzek členů české delegace. Poslankyně Dobešová se setkala s vedoucí izraelské delegace do PS OBSE paní Anat Berko, poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová jednala s předsedkyní a místopředsedou Skupiny přátel ČR v běloruském Parlamentu. Poslanec Marek Ženíšek se setkal s představiteli běloruské opozice, se kterými hovořil o lidských právech v Bělorusku a o jejich činnosti.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

 I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017) I. Dobešová byla opět zvolena do vysoké funkce v PS OBSE (10.07.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)