Program předsedy PS 23. června 2017

23. 6. 2017

Inaugurace prezidenta Srbské republiky J. E. pana Aleksandara VUČIĆE (Palác Srbsko, Bělehrad, Srbská republika)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)