Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE

9. 6. 2017

 

 

Ve dnech 6. – 8. června 2017 proběhla oficiální návštěva delegace členů nejužšího vedení Parlamentního shromáždění OBSE v Turecku, která absolvovala řadu setkání na vysoké úrovni v Istanbulu i v Ankaře. Jednání se zaměřila na mimořádné výzvy, jimž čelí Turecko především v oblasti terorismu, zvládání velkých migračních toků, a také při řešení následků neúspěšného pokusu o státní převrat, který proběhl v červenci loňského roku.

Delegace PS OBSE se setkala s předsedou Velkého národního shromáždění Turecka Ismaelem Kahramanem, místopředsedou vlády Numanem Kurtulmuşem, ministrem zahraničí Mevlütem Çavuşoğluem, ministrem spravedlnosti Bekirem Bozdağem, vůdci všech opozičních stran zastoupených v tureckém Parlamentu a s poslanci turecké parlamentní delegace do PS OBSE. Jednání rovněž proběhla se zástupci lidských práv, včetně zástupců Amnesty International a Reportérů bez hranic, jakož i s několika právními experty.

Vedením delegace byl pověřen místopředseda PS OBSE pan George Tsereteli (Gruzie), jejími dalšími členy pak byli místopředseda PS OBSE pan Azay Guliyev (Ázerbájdžán), místopředseda PS OBSE a předseda Výboru pro lidská práva pan Ignacio Sánchez Amor (Španělsko), vedoucí Stálé delegace Parlamentu České republiky do PS OBSE a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE poslankyně Ivana Dobešová (Česká republika), generální tajemník PS OBSE pan Roberto Montella a paní Mary Albonová, vrchní poradkyně generálního tajemníka OBSE.

Delegace opětovně zdůraznila silnou solidaritu Parlamentního shromáždění s tureckým lidem v boji za zachování demokratických institucí po neúspěšném pokusu o státní převrat v červenci 2016.

"Turecko čelí mnohonásobným výzvám postarat se o miliony uprchlíků na jeho území, je zároveň v předních řadách boje proti terorismu, a stále se také zabývá důsledky neúspěšného loňského pokusu o státní převrat. Toto vše představuje pro obyvatele a instituce Turecka velmi těžké zatížení. Parlamentní shromáždění OBSE tyto výzvy citlivě vnímá a bude i nadále poskytovat Turecku jakoukoli podporu, " řekl vedoucí delegace G. Tsereteli.

Zástupci turecké vlády popsali obtíže, se kterými se země setkává při řešení výše uvedených tří hlavních problémů. Na Turecko v první řadě zaměřily svoji pozornost teroristické organizace, což přineslo vysoké ztráty na životech. Zástupci vlády také zdůraznili, že Turecko vynaložilo více než 25 miliard amerických dolarů z vlastních zdrojů na to, aby poskytlo přístřeší uprchlíkům, kteří pobývají na jeho území, a to pouze s omezenou mezinárodní finanční podporou. Turecko bude pokračovat v úsilí přivést před soud osoby odpovědné za neúspěšný státní převrat, přičemž již zanedlouho bude sestavena zvláštní komise, jejímž úkolem bude přezkoumat případná propouštění podezřelých. Zástupci turecké vlády také ujistili delegaci PS OBSE o tom, že budou zveřejněny aktualizované údaje o opatřeních přijatých k potlačení státního převratu.

"Jelikož se turečtí občané snaží hájit demokracii, plná transparentnost je nejlepším nástrojem pro obnovení důvěry a zajištění právního státu. Vyzýváme tureckou vládu, aby učinila co nejotevřenějšími a nejjasnějšími procesy, které používá v boji proti hrozbám, s nimiž se země potýká, a podpořila pokračující aktivní činnost ze strany médií a občanské společnosti, "pokračoval Tsereteli.

Členové delegace PS OBSE zdůraznili důležitost vhodného a přiměřeného využívání mimořádných opatření v stavu ohrožení a v této souvislosti vzali na vědomí záměr turecké vlády, jak tuto situaci řešit. Vzhledem k tomu, že desítky tisíc úředníků byly propuštěny z pracovních míst, což mělo dopad na sociální soudržnost, delegace rovněž zopakovala potřebu jasných právních postupů, které zajistí ochranu práv všech lidí především v době mimořádného stavu v zemi, aby se zabránilo soudním řízením proti nevinným osobám. Členové delegace také zdůraznili, že v době velkých čistek probíhajících v tureckém soudnictví je nezbytné zachovat účinnou nezávislost soudní sféry.

Delegace PS OBSE rovněž vyjádřila naději, že turecký Parlament bude i nadále hrát důležitou roli ve veřejné diskusi o identifikovaných výzvách, aby bylo zajištěno dodržování základních lidských svobod. Členové delegace v tomto ohledu zopakovali již dříve vyjádřené obavy ze zatčení některých tureckých poslanců. 

Členové delegace vyzvali státní orgány Turecka, aby plně využívaly různé nástroje poskytované OBSE v souvislosti s hrozbami, jimž země čelí. Také poznamenali, že Parlamentní shromáždění a další orgány OBSE mohou být účinnými fóry, které pomáhají sdělit mezinárodnímu společenství kroky, které jsou podniknuty.  

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky.  

 

 Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE (9.06.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE (9.06.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE (9.06.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE (9.06.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila oficiálních jednání v Turecku jako členka delegace vedení Parlamentního shromáždění OBSE (9.06.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)