Novým vedoucím Kanceláře PS bude Mgr. Jan Morávek

24. 5. 2017

Na návrh předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka dnes organizační výbor Sněmovny schválil do funkce vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Mgr. Jana Morávka. Od 1. července 2017 nahradí v této funkci Ing. Petra Kynštetra, který odchází na vlastní žádost.

Jméno nového vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny vzešlo z otevřeného výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 13. března. Přihlásilo se do něj 17 osob, z nichž devítičlenná komise, ustavená pro výběr vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, ve dvou kolech vybrala dva kandidáty, na nichž se všichni její členové shodli jako na nejlepších. Po tajném hlasování bylo určeno jejich pořadí, v jakém je komise doporučila předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, aby návrh na nového vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny mohl předložit ke schválení na schůzi organizačního výboru, přesně podle § 118 zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor schválil ve středu 24. května do funkce Mgr. Jana Morávka. Narodil se v roce 1974 v Praze. V roce 2000 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, učitelství pro 2. stupeň základní školy, aprobace dějepis-německý jazyk. V době studií působil jako předseda studentské komory Rady vysokých škol. Vyučoval na základních školách v Hradci Králové, Rokytnici v Orlických horách a v Orlickém Záhoří. V letech 2004-2005 byl ředitelem kabinetu ministra pro místní rozvoj a 2005-2006 ředitelem odboru protokolu Úřadu vlády. Následující roky pracoval jako asistent poslanců a senátorů. V roce 2013 byl jmenován ředitelem kanceláře a odborného útvaru předsedy Poslanecké sněmovny. Je ženatý, bezdětný. Z cizích jazyků ovládá angličtinu a němčinu, dohovoří se i rusky a částečně polsky.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)