Jednání komise pro výběr vedoucího Kanceláře PS dne 18. května 2017

19. 5. 2017

 Ve čtvrtek 18. května 2017 se uskutečnilo druhé zasedání komise pro výběr vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny. Na základě doporučení jednotlivých členů komise bylo z původního počtu 15 přihlášených vybráno celkem 7 uchazečů, kteří byli pozvání k osobnímu pohovoru. K nim se dostavilo 5 z nich.

 „Jednalo se ve všech případech o osobnosti, které prokázaly, že jsou schopny dobře vykonávat funkci, o kterou se ucházejí, a komise, která z nich musela někoho vybrat, měla skutečně složitý úkol,“ říká předseda výběrové komise a první místopředseda PS Radek Vondráček.

 Po vyslechnutí všech přítomných uchazečů a po otevřené debatě byla vybrána jména, na kterých se shodli všichni členové komise. Po tajném hlasování bylo určeno jejich pořadí, v jakém je komise doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, aby návrh na nového vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny mohl předložit ke schválení na nejbližší schůzi organizačního výboru, přesně podle § 118 zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)