Program předsedy PS 3. května 2017

3. 5. 2017

Konference „Perspektivy genetických modifikací v biomedicíně a zemědělství“ (Poslanecká sněmovna)

Setkání s velvyslancem Irska (rezidence velvyslance Irska v České republice)

Přijetí velvyslance Turecké republiky (Poslanecká sněmovna)

Přijetí předsedy vlády Svobodného státu Bavorsko (Poslanecká sněmovna) 

 

 

 

 

 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)