Nové dokumenty Parlamentního institutu

Studie

 • 5.382Právní úprava radiofarmak v ČR, Slovensku a Rakousku se zaměřením na neregistrovaná radiofarmaka vyráběná v malém rozsahu (Dokument PDF, 850 KB)
 • 1.242Kontrola kvality legislativy (Dokument PDF, 823 KB)
 • 2.107Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.241Referenda ve Švýcarsku - ústavní úprava; spolková referenda v letech 2016 a 2017 (Dokument PDF, 753 KB)
 • 4.026Ekologická újma - implementace směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí v právních řádech vybraných členských států (Dokument PDF, 902 KB)

Vybraná témata

 • 6/2018Rakousko: Předčasné volby do Národní rady 2017 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5/2018Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017 (Dokument PDF, 722 KB)
 • 4/2018Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu) (Dokument PDF, 628 KB)
 • 3/2018Příjmy a platby do rozpočtu EU (Dokument PDF, 364 KB)
 • 2/2018Evropská občanská iniciativa - zhodnocení fungování a návrh revize evropské občanské iniciativy (Dokument PDF, 324 KB)

Analýza vybraných dokumentů EU

 • 86/18Evropský obranný fond (Dokument PDF, 671 KB)
 • 85/18Provádění směrnice o podpoře budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Dokument PDF, 634 KB)
 • 84/18Program Digitální Evropa 2021-2027 (Dokument PDF, 644 KB)
 • 83/18Balíček doporučení v oblasti vzdělávání (Dokument PDF, 776 KB)
 • 82/18Společná ustanovení o fondech a nástrojích EU v oblasti politiky soudržnosti (Dokument PDF, 698 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

Přehled SZBP

 • 8/2018Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)
 • 7/2018Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 6/2018Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5/2018Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 4/2018Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 651 KB)

Eurozóna +

 • 127/2018Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2018 (Dokument PDF, 626 KB)
 • 126/2018Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 (Dokument PDF, 961 KB)
 • 125/2018Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2018 (Dokument PDF, 607 KB)
 • 124/2018Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2018 (Dokument PDF, 634 KB)
 • 123/2018Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 8. do 31. 8. 2018 (Dokument PDF, 1 MB)

Migrace

 • 7/2018Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2018 (Dokument PDF, 790 KB)
 • 6/2018Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2018 (Dokument PDF, 0 MB)
 • 5/2018Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 (Dokument PDF, 839 KB)
 • 4/2018Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2018 (Dokument PDF, 536 KB)
 • 3/2018Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2018 (Dokument PDF, 947 KB)

Monitoring

 • 45/2018Monitoring: Průmysl a stavebnictví - srpen 2018
 • 44/2018Monitoring: Trh práce - srpen 2018
 • 43/2018Monitoring: Inflace - srpen 2018
 • 42/2018Monitoring: Zahraniční obchod zbožím - červenec 2018 (Dokument PDF, 668 KB)
 • 41/2018Monitoring: Průmysl a stavebnictví - červenec 2018 (Dokument PDF, 643 KB)

Výběr dokumentů EU

 • 5/2010Výběr dokumentů EU (1-5/2010) (Dokument PDF, 688 KB)
 • 12/2009Výběr dokumentů EU (7-12/2009) (Dokument PDF, 698 KB)
 • 6/2009Výběr dokumentů EU (4-6/2009) (Dokument PDF, 952 KB)
 • 3/2009Výběr dokumentů EU (1-3/2009) (Dokument PDF, 968 KB)
 • 12/2008Výběr dokumentů EU (10-12/2008) (Dokument PDF, 1 MB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Infografika

 • 2/2018Státní závěrečný účet 2017
 • 1/2018Legislativní a před-legislativní proces EU - zapojení Parlamentu ČR
 • 4/2017Návrh státního rozpočtu 2018
 • 2/2017Volby do Poslanecké sněmovny 2017
 • 3/2017Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)