Akce March 22, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Zahraniční výbor
č. 9 (22. března 2018) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 3 (22. března 2018) 
VZ - Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
č. 2 (22. března 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (20. až 22. března 2018) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 1 (22. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login)