Akce March 20, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (20. až 22. března 2018) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 2 (20. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

7. schůze (February 27 - March 21) - approved agenda, stenographic record, oral questionsISP (login)