Akce March 8, 2018

Zpráva

Inaugurace prezidenta republiky (8. 3. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 10 (8. března 2018) 
Výbor pro obranu
č. 5 (8. března 2018) 
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
č. 1 (8. března 2018) ISP (login)