Akce March 7, 2018

Zpráva

Předseda PS Radek Vondráček uctil památku T. G. Masaryka (7. 3. 2018)


Předseda Sněmovny Radek Vondráček rozeslal pozvánky na inauguraci (7. 3. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 8 (7. března 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 10 (7. března 2018) 
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 1 (7. března 2018) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 1 (7. března 2018) 
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 1 (7. března 2018) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 1 (7. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

7. schůze (February 27 - March 21) - approved agenda, stenographic record, oral questions
9. schůze (March 7 - March 7) - draft agenda, stenographic record (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)ISP (login)