Akce March 1, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 7 (1. března 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 2 (1. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login), RSZ (login)