Akce February 28, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 7 (28. února 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login), RSZ (login)