Akce February 1, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 4 (1. února 2018) 
Hospodářský výbor
č. 5 (31. ledna a 1. února 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 5 (1. února 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 4 (31. ledna  a 1. února 2018) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 2 (1. února 2018) ISP (login), RSZ (login)