Akce January 25, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 1 (25. ledna 2018) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 1 (25. ledna 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 1 (25. ledna2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login), RSZ (login)