Akce January 24, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 5 (24. ledna 2018) 
Ústavně právní výbor
č. 5 (24. ledna 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 7 (24. ledna 2018) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 1 (24. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

6. schůze (January 17 - January 26) - approved agenda, stenographic record, oral questionsISP (login)