Akce January 23, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 9 (23. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

6. schůze (January 17 - January 26) - approved agenda, stenographic record, oral questionsISP (login)