Akce January 23, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 9 (23. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login), RSZ (login)