Akce January 12, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 4 (11. a 12. ledna 2018) 
Výbor pro bezpečnost
č. 3 (12. ledna 2018) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 1 (12. ledna 2018) ISP (login)