Akce January 11, 2018

Zpráva

Předseda PS Radek Vondráček se setkal s kardinálem Dominikem Dukou (11. 1. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 4 (11. a 12. ledna 2018) 
Hospodářský výbor
č. 4, upravená (11. ledna 2018) 
Výbor pro obranu
č. 3 (11. ledna 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 4 (11. ledna 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 3 (11. ledna 2018) 
Výbor pro životní prostředí
č. 3 (11. ledna 2018) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 1 (11. ledna 2018) ISP (login)