Akce January 9, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 6 (9. ledna 2018) 
Petiční výbor
č. 4 (9. ledna 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 5 (9. ledna 2018) ISP (login)