ČSSDPolitical group Czech Social Democratic Party was established in the 8th election term on October 27, 2017.

Currently it has 15 members, out of it 2 women.
Chairman of the political group is Jan Chvojka.

 

Historie poslaneckého klubu ČSSD navazuje na dějiny České sociální demokracie, která byla obnovena krátce po listopadové revoluci v roce 1989. Hned v listopadových dnech byl ustaven přípravný výbor obnovy sociální demokracie, který řídil stranu až do řádného XXIV. sjezdu v březnu 1990. Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě. V roce 1991 se ve Federálním shromáždění přihlásilo 13 poslanců k poslaneckému klubu Sociálně demokratické orientace. Po volbách v roce 1992 zastupovalo  ČSSD 16 poslanců ve FS a stejný počet v ČNR. Po rozdělení ČSFR, vzniku samostatné České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se do konce volebního období v roce 1996 poslanecký klub ČSSD se svými 27 členy stal třetím největším v Poslanecké sněmovně. Ve volbách v roce 1996 získala ČSSD 61 mandátů a od té doby je její poslanecký klub vždy jednou ze dvou nejsilnějších parlamentních frakcí.

Předsedy poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně byli:
Karel Hrdý (od 12. 1. 1993 do 9. 7. 1994)
Zdeněk Trojan (od 9. 7.1994 do 18. 1. 1995)
Stanislav Gross (od 18. 1. 1995 do 4. 4. 2000)
Zdeněk Škromach (od 4. 4. 2000 do 22. 5. 2001)
Bohuslav Sobotka (od 22. 5. 2001 do 18. 7. 2002 a od 1. 1. 2009 do 6. 12. 2011)
Milan Urban (od 18. 7. 2002 do 18. 3. 2003)
Petr Ibl (od 18. 3. 2003 do 18. 1. 2005)
Michal Kraus (od 7. 2. 2005 do 24. 1. 2006)
Michal Hašek (od 31. 1. 2006 do 31. 12. 2008)
Jeroným Tejc (od 6. 12. 2011)

Poslanecký klub ČSSD sídlí v objektu Sněmovní 1.

Zasedací místnost klubu ČSSD

Sitting order

Sitting order


ISP (login)