Poskytování informací

Informace o poskytování informací (souhrnný přehled)

Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb.

Zákon o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny - č. 90/1995 Sb.

Organizační řád Kanceláře Poslanecké sněmovny

Seznam poslanců a orgánů Poslanecké sněmovny

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti Poslanecké sněmovny a Kanceláře v oblasti poskytování informací za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

You may also be interested in
ISP (login), RSZ (login)