Archive of the Chamber of Deputies

Z archivních materiálů

Thunovský palác v roce 1945. Budova bývalého Senátu Národního shromáždění.
Pohled do jednacího sálu Thunovského paláce v roce 1945.
Volba prezidenta republiky - příjezd T.G.M do Rudolfina dne 27. 5. 1927.
Projev Klementa Gottwalda na první schůzi Ústavodárného národního shromáždění po únorových událostech dne 10. 3. 1948.
Prázdné křeslo ministra zahraničních věcí se smuteční kyticí na první schůzi Ústavodárného národního shromáždění po únorových událostech dne 10. 3. 1948.
Návštěva prezidenta USA G. Bushe ve Federálním shromáždění ČSFR dne 17. listopadu 1990

Kde nás najdete

Kde nás najdete

News

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

7. 12. 2017 - přednáška historičky Pavly Plaché na téma "Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück"

Výstava "Zákonodárné sbory v čase změny"

Archiv Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Parlamentní knihovnou připravil výstavu u příležitosti ustavující schůze Sněmovny v VIII. vol. období.

Setkání nad zajímavými knižními tituly - 7

Slavnostní uvedení VIII. a IX. svazku "Encyklopedie českých právních dějin" proběhlo v prostorách Poslanecké sněmovny.

More

Digital Repository

Digitální repozitář

The digital archive of parliamentary documents (debates, bills, lists of MPs and Senators, other parliamentary documents).

Our digital archive contains in its main section parliamentary documents from today going back to 1848. A historical section offers documents from the period of Czech (Bohemian) Assemblies and old prints from the beginning of our parliamentarianism since the 11th century.

Digital Repository


Contacts

Archiv Poslanecké sněmovny
Sněmovní 1
Praha 1

tel.: +420 257174131 - 5
e-mail: archiv@psp.cz

The research room is open to public from Tuesday to Thursday, 9 a.m. - 3 p.m. However, the Archives are closed during plenary sessions of the Chamber of Deputies.

It is necessary to arrange an appointment in advance.


Logo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Logo Parlamentní knihovna

The Archives of the Chamber of Deputies are a member of the International Council on Archives:

Logo ICAISP (login), RSZ (login)