Aktuální schůze Poslanecké sněmovny

14thsession

Adjourned

since May, 31

draft agenda, stenographic record (přerušeno)

Přehled jednáníISP (login)