Sessions of the Chamber of Deputies

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

6thsession

Adjourned

since January, 17

approved agenda, voting record, stenographic record, written ammendments, oral questions (přerušeno do úterý 23. ledna do 14 hodin)


5thsession

Completed

January 10 - January 16

approved agenda, voting record, stenographic record

4thsession

Completed

December 12 - December 19

approved agenda, voting record, stenographic record

3rdsession

Completed

December 5 - December 5

approved agenda, voting record, stenographic record

2ndsession

Completed

November 28 - November 30

approved agenda, voting record, stenographic record

Přehled jednáníISP (login), RSZ (login)