Sessions of the Chamber of Deputies

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

14thsession

Adjourned

since May, 31

draft agenda, stenographic record (přerušeno)

19thsession

Adjourned

since September, 11

approved agenda, voting record, stenographic record, requests by Deputies to address the plenary, written amendments, oral questions (přerušeno do úterý 2. října do 14 hodin)


18thsession

Completed

August 22 - August 22

approved agenda, voting record, stenographic record

17thsession

Completed

July 11 - July 12

approved agenda, voting record, stenographic record

16thsession

Completed

June 26 - July 10

approved agenda, voting record, stenographic record, oral questions

15thsession

Completed

June 14 - June 14

draft agenda, voting record, stenographic record (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)

Přehled jednáníISP (login)