Sessions of the Chamber of Deputies

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

12thsession

Completed

April 10 - April 20

approved agenda, voting record, stenographic record, oral questions

11thsession

Completed

March 27 - March 27

draft agenda, voting record, stenographic record (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)

10thsession

Completed

March 27 - March 27

approved agenda, stenographic record

7thsession

Completed

February 27 - March 21

approved agenda, voting record, stenographic record, oral questions

Přehled jednáníISP (login)