306.

V Praze 1609.Berní rejstřík Žateckého kraje za rok 1607 i se seznamem dlužníků berně.

Orig. pap. v archivu ministerstva vnitra v Praze, Stará manipulace S 15/10-V, krabice č. 2082, pořízený v nejvyšším berničném úřadě patrně pro Českou komoru.

Rejstřík z kraje Žateckého na rok 1607.

Poznamenání sbírek a berní všelijakých za rok 1607 přijatých, kteréžto sbírky odvedli:

 

kop

gr.

den.

Paní Anyška Šlikova hrabinka z Lipé a na Heinersdorfu

249

38

 

Pan Beneš Libštejnský z Kolovrat a na Hokově

247

12

 

Pan Bohuchval Berka z Dubé a Lipého a na Chýšech

611

28

3

Paní Estera Vchynská z Vřesovic a na Teplici

193

10

 

Pan Fridrich Colona svobodný pán z Felsu a na Neudeku

144

40

 

Pan Jiří ze Vchynic, z Tetova a na Blšanech

14

9

 

J. Mti cís. hejtman panství přísežnického [sic]

478

30

 

Paní Juliana Kolovratova hrabinka na Libořicích

12

24

 

Pan Joachim Libštejnský z Kolovrat a na Rabštejně

519

46

 

Pan Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršpurce

394

7

 

Pan Kašpar Šlik hrabě na Hauštejně

236

50

 

Paní Kateřina Šlikovna hrabinka na Vintířově

462

6

3

Pan Matouš Šlik hrabě na Velchově

7

10

 

Pan Štefan Jiří z Šternberka a na Postoloprtech

598

46

 

Pan Vilím mladší z Lobkovic a na Bílině

98

50

 

Paní Anna Maria Šlikovna hrabinka na Typplsgrýně [získala teprve počátkem minulého roku od manžela Kryštofa Šlika z Holejče za 17000 zl.; srv. DZ. 179 G 5. Paní Šliková byla roz. ze Švamberka]

6

10

 

Pan Adolf Hartyš z Hartys a na Zákazí [sic] [podle DZ. Adolf Hartyš z Hartys vlastnil Johnsdorf u Mostu se Zálužím; jde tedy patrně o chybné čtení]

253

-

 

Pan Šebestián Žďárský ze Žďáru a na Žďáře [jde o Žďár u Doupova]

61

20

 

Pan Adam Štensdorf z Štensdorfu a na Hlubanech

9

40

 

Pan Adam Kaplíř z Sulevic a na Tuchořicích

10

50

 

Paní Anna Maria Elsnicova z statku Kralupskýho

227

48

 

Pan Krištof Šlik z Holejče [srv. pozn. 1; Kryštof Šlik se psával dále na Podhořanech a Brodci a držel také manský dvůr ve Svatavě u nynějšího Sokolova]

477

10

 

Latus

5314

44

6 

 

kop

gr.

den.

Pan Arnošt Lunkvic z Lunkvic a na Konobřezích [sic]

17

20

-

Pan Asman Štampach z Štampachu a na Sedčicích

105

49

-

Paní Anna Maria Doupovcovna ze Zďáru a na Libočanech

24

14

-

Paní Anna Černínova z Příchovic a na Břvanech

82

50

-

Pan Andres Winklman z Hazntalu a na Pařidlech

15

-

-

Pan Brikcí Štampach z Štampachu a na Kněžicích

108

20

-

Pan Bohuslav Hrobčický z Hrobčice a na Líčkově

15

50

-

Pan Bohuslav z Michalovic a na Rvenicích a Novém Sedle

565

19

-

Pan Bohuslav Felix Fictum z Fictum a na Pichlperce

383

13

-

Pan Ctibor Tiburcí Zďárský ze Zďáru a na Kladně

7

-

-

Pam Diviš Markolt z Tedražic a na Dolankách

4

10

-

Pan Kryštof Hasištejnský z Lobkovic a na Toužíně [sic!]

15

20

-

Paní Dorota z Michalovcova [sic] na Milčevsi

24

53

-

Pan Fridrich Razický ze Vchynic a na Patokrejích

99

10

-

Pan Fabian Šebestian Prolhofer z Purkersdorfu a na Lukách

24

31

-

Pan Jiřík Hruška z Března a na Tatinném

125

32

-

Pan Jetřich Fictum z Egerperka a na Podbořanech

6

40

-

Pan Havel Hrobčický z Hrobčic a na Petrovicích


[Havla Hrobčického Petrovice náležely do kraje Rakovnického, takže z nich nemohl platiti v kraji Žateckem; za to však měl v Žatecku statky Očihov u Podbořan, Řeřihy u Jesenice a Bílenc u Chomutova]

127

55

5

Pan Hendrych Štampach z Štampachu a na Nepomysli

5

-

-

Pan Jakub Hruška z Března a na Bitozevsi

71

10

-

Pan Jan Mikuláš Hochausar z Hochausu a na Eizenperce

395

-

-

Pan Joachim Hora z Ocelovic a na Velké Černoci

4

40

-

Pan Jan Bartl z Širndyngu a na Turci

45

20

-

Latus

2274

16

5 

Pan Jan Adam z Nostic a na Kounově

27

38

-

Pan Jaroslav Boryně ze Lhoty a na Malým Březně

28

44

-

Pan Jan Hendrych Strojetický z Strojetic a na Běsících

65

34

 

Pan Julius Huvar z Lobenštejna a na Čichalově

3

20

-

Pan Jan Vilím Kostomlatský z Vřesovic a na Nehasicích

68

40

-

Pan Jan Mauric Šváb z Chvatliny a na Liš[n]icích

7

-

-

Pan Joachim z Jonu a na Otovicích

2

-

-

Pan Jan Jindřich Oudrcký z Oudrče a na Vidhosticích

64

14

-

Paní Kateřina Šanovcova z Sedčic a na Hořencích

22

40

-

Pan Kašpar Štensdorf z Štensdorfu a na Měřeticích

14

38

-

Paní Kateřina Rajská z Hazntalu a na Chrámcích

60

40

-

Pan Kryštof Hrobčický z Hrobčic a na Dobřičanech

139

24

-

Pan Kryštof Sekerka z Sedčic a na Měcholupech

34

10

-

Pan Kašpar Belvic z Nostvic a na Zaječicích

75

50

-

Pan Kryštof Zumr z Herštošic [sic] a na Knihnicích

4

-

- 

Pan Karel Hruška z Března a na Nezinicích


[snad Nezinice, Nezdice (Nesnitz) vesnice východně od Teplé. V Sedláčkově Rozvržení sbírek a berní... jest však týž Karel Hruška uveden v kraji Žateckém na Sekáčích, takže není vyloučeno, že jde r. 1607 o přepis písařův. - Selnice jsou nyní jen zbytky tvrze na kat. obce Zbrašín jižně od Loun] 40 kop

 

 

kop

gr.

den.

Pan Linhart Štampach z Štampachu a na Hegensdorfě [sic]

1556

46

 

Paní Lidmila Kozelková z Vřesovic a na Čenčicích [sic]

30

14

 

Pan Mikuláš Ratibořský ze Chcebuze a na Marticích [sic]

     

[patrně Martitz - Maroditz u Žlutic]

1

58

 

Pan Matyáš Kaplíř z Sulevic a na Velikém Lipně

17

34

 

Paní Markyta Hrobčicka z Kouče a na Malém Vořechově

9

40

 

Pan Mikuláš Šváb z Chvatliny a na Lišících [sic]

6

20

 

Pan Michal Strojetický z Strojetic a na Repanech

61

10

 


Latus

2342

14

-

       

Pan Mikuláš z Globen a na Šynlindě

36

10

 


Paní Maří Magdalena Klenovská ze Ptení a na Hoř. [sic] [jde patrně o částku vsi Hofan na někdejším panství Nový Hrad u Postoloprt. Maří Magdalena Klenovská ze Ptení byla r. 1607 již dvojnásobnou vdovou, prvně po Albrechtu z Kolovrat, který mimo jiné držel také toto panství, po druhé po Jarošovu Robmhapovi ze Suché, který však v Žatecku nesídlil. Snad se jí dostalo vdovského odkazu na novohradských Hořanech. Roku 1603 se mezi fatenty na Žatecku však vůbec nevyskýtala, r. 1615 (srv. Sedláček s. 54) přiznávala se pak nikoliv v Žatecku, nýbrž ze tří poddaných v Blatnici v kraji Plzeňském (u Nýřan)] 40 kop 20 gr.

 

kop

gr.

den

Ondřej Kalihrach hejtman žlutický

160

56

-

Paní Otilia Doupovcovna ze Zďáru a na Liběticích

69

14

-

Pan Prokop Dvorecký z Olbramovic a na Mašťově,J. Mti cís. rada

5

20

-

Pan Petr Hertenperger z Hertenpergu a na Kostrčanech

30

36

-

Paní Voršila Taubenreiterová na Mariekupferpergu

121

-

 

Pan Václav Štampach z Štampachu a na Válči

23

1

5

Pan Václav Štampach z Štampachu a na Strojeticích

101

42

-

Pan Voldřich Hrobčický z Hrobčic a na Vroutku

140

27

-

Pan Vilím Rabar z Brus a na Vidolicích

18

20

-

Pan Volf Erhart Rabar z Brus a na Zahořanech

23

40

-

Pan Volf z Vřesovic a na Lipenci

68

40

-

Pan Vilím Audrcký z Audrče a na Soběsucích

15

40

-

Pan Václav Zumr z Herštejna a na Veselově

2

30

-

Pan Vilím Doupovec z Doupova a na Malým Březně

14

20

-

Pan Václav Harant z Polžic a na Mlejncích

12

50

-

Pan Václav Strojetický z Strojetic a na Větrušicích

16

40

-

Pan Volf Bernhart Fictum z Egerpergu a na Brodci

5

-

-

Pan Jan Joachim Ratibořský ze Chcebuze a na Ratiboři

8

26

-

Purgmistr a rada města Žatce

792

43

-

Purgmistr a rada města Mostu

813

13

-

Purgmistr a rada města Kadaně

627

9

-

Purgmistr a rada města Lůna

417

9

-

Purgmistr a rada Nového Města Pražského

10

-

- 

 

kop.

gr.

Purgmistr a rada města Chomutova

1812

51

Purgmistr a rada města Žlutic

481

43

Purgmistr a rada města Vostrova

154

-

Purgmistr a rada města Bochova

15

48

Paní Kateřina Humeliusová

14

40

Jan Eliščin z Kralic

2

20

Matouš Cedlicar

11

40

Lorenc Strejček

21

40

Alžběta Cedlicarovna

7

-

Kristina Krausová

4

40

Jan Šifl z Wasrštejna

28

20

Kryštof Modlišovský

3

40 

Václav Zeman z Sabenic


[Kateřina Humeliusová zv. z Prachová a Jan Eliščin byli měšťané žatečtí, Cedlicar Matouš a Alžběta, Vavřinec Strejček a Kristina Krausová jinak Bavorovcová byli měšťané kadanští, Jan Šifl z Wasrštejna měšťan lounský a Kryštof Modlišovský mostecký. Václav Zeman měl handfeštní dvůr v Saběnicích u Havraně jižně od Mostu] 10 kop 50 gr.

 

kop.

gr.

J. Mt knížecí pan arcibiskup pražský

252

-

Albrecht Šmidt z Mohelnice hejtman pšovský

31

30

Universitas učení Pražského

18

40

Kněz Jan Štam z Vlčince

69

-

Kateřina Lipenská

6

20

Markyta Kastlová

60

- 

Albrecht Körnicher [pražský arcibiskup měl v Žatecku statek Škrle od cisterciáckého kláštera v Oseku, kdežto za Pšov platil berni jako generál řádu Křižovníků s červenou hvězdou. - Pražská universita měla vesnici Tvršice u Zátce. - Kněz Jan Štam z Vlčince byl ročovský augustinián a platil za statek Líšťany. - Kateřina Lipenská byla patrně převorka kláštera sv. Anny a sv. Vavřince na Starém městě Pražském, který ještě r. 1603 (Marat, s. 70) měl v Žatecku šest poddaných. - Markyta Kestlová byla převorkou mosteckých magdalenitek zahražanských, jimž patřily Židovice o Vysoké Březno. - Klášteru sv. Jiří na hradě Pražském pak náležely Mradice u Postoloprt. Kdo byl Albrecht Körnicher nevím] 1 kopa 20 gr.

 

Panna Žofie Albinka z Helfenpurku, abatyše kláštera sv. Jiří

51

kop

42

gr.

 

den.

Pan Leonhart Colona svobodný pán z Felzu a

           

na Anjelské Hoře na oučet odvésti ráčil

269

 

40

     

Pan Bedřich Doupovec z Doupova a na Vilímově

156

 

31

 

5

 

Pan Jan Václav z Lobkovic a na Litvínově

344

 

30

     


Latus

3833

kop

25

gr.

5

den.

             

Summa všeho příjmu za týž rok učiní:

17339

kop

48

gr.

-

den. 

Proti tomu odvedeno do berně království Českého na poručení a proti kvitancím nejvyšších pánů berníkův, jichž datum na hradě Pražském:

 

kop

gr.

den.

     

První ve čtvrtek po sv. Františku léta 1607; ta se vztahu je na summu

2470

-

-

     

Druhé v outerý den Nového Léta, léta 1608; ta se vztahuje na summu

6272

29

1

     

Třetí v sobotu po neděli Laetare léta 1608; ta se vztahuje na summu

5563

-

-

     

Čtvrté ve čtvrtek po neděli Cantate léta 1608; vztahuje se na summu

1206

-

-

     

Páté v sobotu po památce sv. Bemharta léta 1608, vztahuje se na summu

573

12

-

     

Šesté v středu po památce sv. Simona a Judy léta 1608; vztahuje se na summu

442

48

-

     

Sedmé v středu po neděli Reminiscere léta 1609; vztahuje se na summu

358

40

-

     

Summa odvedených peněz podle kvitancí

16886

kop

9

gr.

1

den.

a tak rovnaje příjem s vydáním jest větší příjem o

453

kop

38

gr.

6

den. 

Restantníci

Pan Fridrich Šlik z Holejče hrabě na Planý. - Pan Jan Václav z Lobkovic a na Litvínově. - Pan Leonhart Collona svobodný pán z Felzu a na Anjelské Hoře. - Pan Šebestián Zďárský ze Zďáru a na Zďáře. - Pan Adam Hrzán z Harasova na Skalce a Červeném Hrádku. - Bohuslav z Michalovic a na Rvenicích. - Pan Hendrych Pencík z Pencíku a na Rybňanech. - Pan Eliáš Šmidtgrabner z Lusteneku a na Bruších, J. Mti cís. rada a rentmistr království Českého


[rentmistr České komory Eliáš Šmidgrabner z Lusteneku koupu v Žatecku minulého roku, 31. I. 1606, od císaře také statek Vernsdorf, oddělený od konfiskovaného panství chomutovského, a složený z vesnic Vernsdorf, Schönbach, Louchov a Domašín za 9630 zl.; srv. DZ. 179 L. 10]. - Pan Jiřík Hruška z Března a na Tatinném. - Pan Jakub Hruška z Března a na Bitozevsi. - Pan Jan Adam Nostic z Nos tic a na Kounově. - Pan Jan Fridrich Lang z Langenhortu na Hořeticích. - Pan Krištof Fictum z Fictum a na Klášterci. - Paní Maria Hochausarová z Solhauzu a na Voděradech. - Pan Bedřich Doupovec z Doupova a na Vilímové. - Pan Prokop Dvorecký z Olbramovic a na Mašťově, J. Mti cís. rada. - Purgmistr a rada města Chomutova.
Přihlásit/registrovat se do ISP