Relatorové stavu panského:

Osvícené kníže Hendrych starší pán z Plavna a z Gerova.

Vilém z Rožmberka a na Krumlově, vladař a správce domu Rožmberského a nejvyšší komorník království Českého.

Jan mladší z Lobkovic na Tejně Horšovském a Tachově, nejvyšší purkrabí pražský.

Jan nejstarší z Lobkovic na Zbiroze a Točníku, nejvyšší hofmistr království Českého.

Jan z Valštejna na Hrádku nad Sázavou, nejvyšší sudí království Českého.

Joachym z Hradce a na Hradci a Hluboké, nejvyšší kancléř království Českého a J. M. C. tajná rada a komorník.

Adam z Švamberka a na Volši, nejvyšší sudí dvorský království Českého.

Jan Bořita z Martinic a na Smečně, purkrabí Karlštejnský.

Ladislav z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, císaře J. M. dvoru v království Českém maršálek a nad apelacími president.

Zbyněk Berka z Dubé, na Mělníce a Zakopí, J. M. C. komorník a nejvyšší kamrmejstr království Českého.

Joachym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, na Rabštejně a Šlakmberdě, německých lén hejtman a Horních Lužic landfojt.

Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic na Ličkově, markrabství Dolních Lužic landfojt.

Petr z Švamberka a na Ronšperce.

Jaroslav z Smiřic a na Kostelci.

Mikuláš Zajíc z Hazmburku a na Budyni.

Zdeněk z Šternberka a na Blatné.

Lorenc Šlik z Holejče, z Pasaunu a z Lokte, na Nejdeku, J. M. C. rada a hejtman Starého města Pražského.

Jan z Říčan na Kosově Hoře a Vorlíku nad Humpolcem, J. M. C. rada.

Jindřich z Valštejna a na Dobrovici, J. M. C. rada.

Vilém z Talmberka a na Jankově, J. M. C. rada.

Jindřich z Smiřic a na Skalách, J. M. C. rada.

Jan mladší z Valštejna a na Oujezdě, J. M. C. rada.

Joachym z Švamberka a na Kynžvaldě, J. M. C. rada a purkrabí ve Hbí.

Václav Zajíc z Hazmburku a na Strakonicích, nejvyšší Mistr převorství Českého a dědičný truksas v království Českém.

Jan Erazim z Švamberka a na Boru, nejvyšší mincmejstr království Českého.

Václav Švihovský z Ryzmberka a z Švihova a na Horažďovicích.

Franc hrabě z Turnu a na Lipnici, J. M. Kr. krále Ferdinanda hofmistr a rada.

Václav Zmrzlík z Svojšína.

Krištof Hasištejnský z Lobkovic a na Hasištejně, hejtman knížetství Velkého Hlohova.

Karel z Bibrštejna a na Děvíně.

Jindřich Hasištejnský z Lobkovic a na Hasištejně.

Petr z Šelnberka a z Kosti na Dřevenicích.

Mauric Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, na Plané.

Václav z Lobkovic a na Duchcově.

Diviš Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Košmburce.

Jindřich purkrabí z Donína na Benátkách, J. M. arciknížete Ferdinanda komorník.

Zdeněk z Valštejna a na Štěpanicích.

Krištof z Lobkovic a na Bílině a Kosti.

Václav z Valštejna a na Lomnici.

Jiří z Valštejna a na Hostinné.

Kašpar Šlik z Holajče, hrabě z Pasaunu a z Lokte.

Jan z Šternberka a na Konopišti, J. M. arciknížete Ferdinanda komorník a hejtman kraje Kouřimského.

Bořivoj purkrabí z Donína na Žehušicích a Tuchorazích.

Albrecht z Smiřic na Náchodě a Škvorci.

Jan Berka z Dubé a Lipého na Bělé.

Zdeněk z Vartmberka na Buštěhradě.

Zdeněk Krajíř z Krajku a na Lanštejně.

Zikmund z Šelnberka a z Kosti na Vrchovině.

Jiřík Zajíc z Hazmburku na Mšeném.

Fridrich Míčan z Klinštejna a z Roztok.

Šťastný Křinecký z Ronova na Dymokuřích.

Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršpurce.

Kašpar z Felzu a pán z Šenknberku, J. M. arciknížete Karla rada a nejvyšší komorník.

Šebestian Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, na Švamberce.

Jaroslav Ouštěcký z Sezimova Oustí.

Jan z Vartmberka a na Rohozci.

Adam Křinecký z Ronova a na Vojkovicích.

Albrecht z Kolovrat a na Starém Sedle.

Jindřich z Lobkovic a na Peruci.

Ferdinand z Ryzmberka a Švihova na Dobříši.

Šebestian Hasištejnský z Lobkovic a na Hasištejně.

Arnošt Hasištejnský z Lobkovic a na Malči.

Jindřich Mikuláš z Lobkovic a na Oudlicích.

Václav purkrabí z Donína na Bílém Oujezdci.

Joachym Novohradský z Kolovrat a na Želenicích a Košátkách.

Jan Kavka z Říčan.

Jan z Šelmberka a z Kosti na Mrači.

Herolt Kavka z Říčan a na Švihově.

Hendrych Berka z Dubé a z Lipého.

Jan Šlenic z Šlenic a na Romberce a Tolenštejně.

Zdislav Berka z Dubé a z Lipého.

Jan mladší Bořita z Martinic a na Vokoři.

Arnošt Černičicský z Kácova.

Hanuš Haugvic z Biskupic.

Zikmund z Říčan na Pelřimově.

Relatorové z stavu rytířského:

Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, Teplici a Krupce, nejvyšší písař království Českého a J. M. C. rada a téhož království Českého komory president.

Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého.

Zdeněk Malovec z Malovic a na Kamenici.

Vilém Muchek z Bukova, purkrabě Karlštejnský a J. M. C. hejtman Nového města Pražského.

Voldřich Dubanský z Duban a na Liběšicích, králové Její M., slavné paměti, podkomoří.

Jan Leskovec z Leskovce na Cerekvici a Leštíně.

Jiřík Kokořovec z Kokořova a na Šťáhlavech.

Michal Španovský z Lisova a na Pacově.

Mikuláš Miřkovský z Tropčic a na Miřkově, J. M. C. rada a hejtman hradu Pražského.

Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Lubni nad Vltavú, J. M. C. v království Českém prokurátor.

Petr Chotek z Vojnína a na Vraném, J. M. C. rada.

Suda z Řenec, J. M. C. rada.

Krištof Zilvar z Pilníkova a na Vlčicích, J. M. C. rada.

Albrecht Kamejtský ze Lstiboře a na Vobřiství, J. M. C. rada.

Jan Čabelický z Soutic a na Týně nad Vltavou, J. M. C. rada.

Jan starší Vratislav z Mitrovic a na Skřípci, J. M. C. rada.

Hanuš Rejnšpergar z Rejnšpergu a na Ouřeněvsi, J. M. C. rada.

Florian Griespek z Griespachu a na Kaceřově, J. M. C. rada.

Jan Šlovský z Šlovic a na Volešné, J. M. C. rada.

Krištof Karlovič z Karlovič a na Červeném Hrádku, J. M. C. rada.

Václav starší Bechyně z Lažan a na Dušnících.

Šebestian Leskovec z Leskovce a na Staré Řečici.

Bernart z Vřesovic.

Vlachyně Leskovec z Leskovce a na Novém Rychnově.

Václav Leskovec z Leskovce a na Střele.

Jiřík Mehl z Střelic na Grabštejně, J. M. C. rada a koruny České německý vicekancléř, v právích doktor.

Jan starší Kalenice z Kalenic a na Zruči.

Zikmund Anděl z Ronovce a na Heřmanově Městci.

Osvald Šenfeld z Šenfeldu na Encovanech, J. M.C. rada a sekretář.

Jan Velingar v právích doktor, J. M. arciknížete Ferdinanda vicekancléř země Tyrolské.

Albrecht z Vřesovic a na Podsedicích.

Václav z Vřesovic a na Byšicích, J. M. arciknížete Ferdinanda komorník a hejtman kraje Boleslavského.

Ctibor Vrchotický z Vrchotic a na Vrchoticích.

Víta ze Rzavého a na Stadlci.

Smil Hodějovský z Hodějova a na Chotěticích.

Václav Muchek z Bukova.

Zikmund Korbel z Bukové.

Jan Velemyšský z Velemyšlovsi a na Týnci nad Sázavou.

Jan Rašín z Rysmburka a na Starém Hradě.

Bernart Hodějovský z Hodějova a na Lžovicích, hejtman kraje Prachenského.

Zikmund Valkoun z Adlaru a na Červeném Hrádku.

Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic a na Pyšelích.

Jan Sebestian Zedvigar z Cedvic, J. M. C. rada nad apelací.

Václav Kaplíř z Sulevic a na Milešově.

Petr Kaplíř z Sulevic a na Neustupově.

Vojtěch z Vřesovic a na Běchovicích.

Šebestian z Vřesovic a na Touchovicích.

Hertvík Žehušický z Nestajova a na Svojanově.

Jindřich Kořenský z Terešova.

Jan Lapáček ze Rzavého a na Záhoří.

Tobiáš Hrzán z Harasova a na Housce.

Adam Budovec z Budova, colmistr polní království Českého.

Jan Černín z Chuděnic a na Nedrahovicích.

Václav Běšín z Běšín.

Bohuslav Malovec z Malovic a na Vlhlavech.

Zikmund Malovec z Malovic a na Vejrčí.

Bauslav Malovec z Malovic a na Chotovinách.

Vilím Malovec Kosoř z Malovic a na Maršovicích.

Václav mladší Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě a Vobořišti.

Mikuláš Měděnec z Ratibořic a na Kvasejovicích.

Přibík jinak Beneš Sekera z Sedčic a na Jestřibci.

Mikuláš Vratislav z Mitrovic.

Jetřich z Reychu a na Srbči.

Zdeněk Záruba z Hustiřan a na Cerekvicích.

Vilím Beřkovský z Šebířova.

Beneš Beneda z Nectin a na Vilímově.

Jindřich Lapáček ze Rzavého a na Dobronicích.

Hynek Vrabský z Vrabí a na Sibříně.

Stibor Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích.

Jan Bohmický z Bohmic, ofrychtýř měst v království Českém.

Jiřík Cetenský z Cetně a na Vinařicích.

Karel Vrabský z Vrabí a na Vrabí.

Adam Řepa z Neveklova a na Tloskově.

Jindřich z Vřesovic a na Hracholuskách.

Václav Vchyňský Dlask ze Vchynic a na Petrovicích.

Václav Hrzán z Harasova a na Potnštejně.

Joachym Beřkovský z Šebířova a na Libci.

Jan Konecchlumský z Konecchlumí a na Zalužanech.

Jan Vostrovec z Královic a na Říčanech.

Václav Chvalovský z Ledeč a na Bílsku.

Jan Břiský z Břízy a na Vosečanech.

Jan Smrčka ze Mnichu.

Zikmund Myška ze Žlunic a na Hrádku nad Podiausy.

Matyáš Dobeš z Olbramic a na Černikovicích.

Burian Běšín z Běšín a na Svinné.

Václav Sadovský z Sloupna a na Dobré Vodě Hořejní.

Tomáš Hatlák z Oujezda a na Bořešicích.

Burjan Pechanec z Královic a na Chocenicích.

Burjan Jeníšek z Oujezda na Svrčovci.

Vilím Jeníšek z Oujezda na Svrčovci.

Jetřich z Vřesovic, J. M. arciknížete Ferdinanda forštmistr.

Jan Vamberský z Rohatec.

Jan Mutrplas statečný rytíř z Tedražic a na Cvrčovicích.

Mikuláš Bohuchval z Hrádku.

Jan Domažlický z Rysengruntu, císaře J. M. v království buchalter.

Mikuláš Karyk z Řezna a na Chvalách.

Jan Kunětický z Zubřího a na Lipce.

Jarolim z Hrobčice a na Slatině.

Jiřík Ursin z Vladoře.

Bartoloměj Ropal z Rychmberka.

Jan Človíček z Popovic.

Jindřich Kosořský z Kosoře.

Pražané všech třech měst Pražských i jiní vyslaní z měst.
Přihlásit/registrovat se do ISP