Neautorizováno !


(18.00 hodin)
(pokračuje Farský)

Tedy se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3881, který je představen ve dvou variantách. V obou případech jde o podporu horské služby. V jednom případě, v tom, který preferuji, je navýšení jejich rozpočtu o 50 mil., v té krizové variantě dvě je to navýšení o 24 mil. korun.

Dále se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu v systému pod číslem 3899 a ten se týká Ústavu pro studium totalitních režimů, a to jeho navýšení o 2 mil. korun. Důvod je tam jasný, daný tím, že příští rok organizuje ÚSTR výroční zasedání evropské sítě úřadů spravujících písemnosti tajné policie, a protože nejen pořádá, ale je i hostitelem, tak jsou s tím spojeny určité náklady, které jsou vyčísleny právě na ty 2 mil. korun, tak aby se mohli té konference zhostit a Českou republiku tak dobře nasvítit pro všechny zúčastněné. Států, které se toho zúčastní, je dvanáct a je to skutečně prestižní záležitost.

Tak vás prosím a děkuji vám předem za podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů, které jsou načteny v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Janu Čižinskému, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá dnes od 20 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Jan Pošvář od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Václav Votava dnes od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, a sice sněmovní tisk (dokument) 3879 a 3880.

V případě tisku (dokumentu) 3879 - je namířen proti zbytečným a nesmyslným kontrolám na Pražském hradě, protože od roku 2016 na přístupových místech do areálu Pražského hradu v okruhu Kanceláře prezidenta republiky jsou zavedené kontroly, které jsou zcela zbytečné. Důvody uváděné pro jejich zavedení jsou zástupné. Ty kontroly obtěžují jak Pražany, tak turisty, tak policisty. Proto navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, aby finance, které jsou na tyto policisty, kteří jsou těmito kontrolami obtěžováni, byly přesunuty do rozpočtu Bezpečnostní informační služby, protože naproti tomu ta se výrazně podílí na boji se skutečným nebezpečím, které představují zvýšené aktivity tajných služeb cizích mocností v České republice a šíření dezinformací.

Druhý pozměňovací návrh je z oblasti Ministerstva životního prostředí. Jedná se o navýšení prostředků na ochranu přírody a krajiny, na zlepšování stavu přírody a krajiny o 40 mil. korun. Je to bráno z výzkumného projektu Sucho 2. Ty finance spolu souvisí, protože jedno je výzkum a druhá je aplikace, a já navrhuji tedy přesunout 40 mil. na ty aplikace, aby se skutečně v naší krajině proti suchu něco reálně stalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, já bych se chtěl v této rozpravě přihlásit ke třem sněmovním dokumentům, ke třem pozměňovacím návrhům, a to sněmovnímu dokumentu 3911, sněmovnímu dokumentu 3735 a sněmovnímu dokumentu 3736.

Začal bych sněmovním dokumentem pod číslem 3911, což je pozměňovací návrh, který se týká platu učitelů. Je to velmi důležitá, zásadní záležitost. Pan premiér opakovaně slíbil navýšení platu učitelů o 15 %, tohoto závazku se držel i pan ministr Plaga. Nicméně podíváme-li se do reality návrhu státního rozpočtu, tak jak se říká lidově skutek utek. K navýšení o 15 % došlo pouze pro letošní rok, a to ani těch 15 % k učitelům nedoputovalo. A navzdory těmto slibům, které pan premiér s panem ministrem dávali, tak navýšení pro léta 2020 a 2021 je mnohem méně ambiciózní a rozhodně nedosahuje oné částky 15 %.

Já tedy navrhuji navýšení rozpočtu Ministerstva školství v kapitole výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 5,5 miliardy korun, která velmi přibližně odpovídá té výši, která byla obsažena v onom slibu 15 %, tedy tak, aby učitelé opravdu od 1. ledna příštího roku získali mnohem více finančních prostředků na své platy, než je čeká v realitě toho návrhu státního rozpočtu, o kterém jednáme.

Ty argumenty jsou zjevné. Platy českých učitelů jsou zhruba na 70 %, možná ani to ne, průměrného platu vysokoškoláků v naší zemi. Jsme na chvostu žebříčku zemí OECD, který mluví o tom, jak vysoké jsou platy učitelů ve srovnání s vysokoškoláky i ve srovnání absolutním. Učitelské sbory stárnou. Už v září letošního roku podle samotného šetření Ministerstva školství chybělo zhruba šest tisíc učitelů a nelze předpokládat, že nízká platová základna platů českých učitelů by měla lákat více mladých zájemců o toto povolání. Chceme-li a myslíme-li prioritu školství vážně, pak jsem přesvědčen o tom, že se nemůžeme obejít bez toho, že by došlo k významnějšímu navýšení učitelských platů tak, jak koneckonců vláda slibovala.

Další dva sněmovní dokumenty, 3735 a 3736, se týkají oblasti kultury. Vztahují se jednak k podpoře živého umění a jednak k podpoře regionální kulturní infrastruktury. Podpora živého umění je navržena ve výši 400 milionů korun, tedy navýšení výdajového bloku kulturní služby a podpora živého umění o 400 milionů korun, s tím, že navrhuji, aby se tato částka rozdělila na dvě samostatné podpory, a to 220 milionů korun jako navýšení pro Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, což je vlastně jediný nástroj, který vláda a Ministerstvo kultury má k podpoře kulturních aktivit v regionech. Tento program vlastně slouží k tomu, aby byly podporovány regionální kulturní instituce, které ale často svou uměleckou kvalitou a svým významem přesahují hranice města, ve kterém se nacházejí, i celých regionů. Mají často celostátní rozměr. A vlastně tíže jejich financování je plně na zřizovatelích, což je velmi obtížné zejména v posledních letech, kdy docházelo k významnému navýšení platů zaměstnanců těchto organizací podle nařízení vlády o platech. A ty skoky jsou samozřejmě správné ve vztahu k tomu, že zaměstnanci v kultuře měli platy velmi nízké. Kompenzace ze strany státu ale vlastně nepřišla žádná.

Tento dotační program byl velmi nízký. Já s ohledem na to, co by bylo zapotřebí z něj spolufinancovat, považuji svým způsobem za skandální, že návrh rozpočtu na příští rok u této rozpočtové položky v tuto chvíli zahrnuje pouze sumu 130 milionů korun, což je o téměř 40 % méně, než byla realita tohoto programu v letošním roce, kdy původní výše 160 milionů korun byla ještě navýšena o několik desítek milionů a nakonec ta částka rozdělovaná v letošním roce byla asi 210 milionů. A nelze říci jinak, než že je vlastně svým způsobem výsměch kulturním aktérům, je-li toto poníženo o tak zásadní sumu.

Pan ministr opakovaně hovořil o tom, že je předjednáno s paní ministryní financí navýšení této částky. Nicméně jak se říká, co je psáno, to je dáno. Návrh rozpočtu obsahuje těch 130 milionů korun, a to dokonce - a to je možná efekt, o kterém se tolik nehovoří i v rozpočtových výhledech na další rok. A já jsem přesvědčen o tom, že mají-li fungovat dobře regionální kulturní instituce, mají-li mít dostatečnou podporu, tak je nezbytně nutné tento dotační program navýšit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP