Neautorizováno !


(16.50 hodin)
(pokračuje Vích)

Důvody, které mě k tomuto návrhu vedou, jsou následující. Armáda stárne, kupuje předražené vrtulníky, nedaří se nábory, má zamrzlé akvizice a měl jsem k dispozici i utajované zprávy o zajištění obrany České republiky a výroční zprávu Vojenského zpravodajství, které jsou v utajovaném režimu, a jenom ve stručnosti to, co tady mohu uvést - stav armády není dobrý.

K dnešnímu dni se naše armáda podílí v deseti zahraničních operacích a čtyřech pozorovatelských misích. Kdybych se zeptal pana ministra obrany, on tady teď není, jestli by na první dobrou bez toho, že by se podíval do svých dokumentů, byl schopen ty země, kde se účastníme, vyjmenovat, tak myslím si, že by se mu to nepovedlo. Do toho vláda zvažuje vysílání dalších vojáků do oblasti Sahelu a slyšel jsem i úvahy o vyslání dalších vojáků do Sýrie. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Když se podíváme na Afghánistán na operaci Resolute Support, k dnešnímu dni jsme v bodě nula po sedmnácti letech a neustále jenom slyšíme, jak se bezpečnostní situace zhoršuje, Tálibán posiluje a produkce opia stoupá. Neviděl jsem ještě také ve výboru pro obranu vyhodnocení cílů a perspektiv našich účastí v jednotlivých zahraničních operacích. Odešla odtud Kanada, odešla odtud Francie a myslím si, že bychom měli už dávno odtamtud odejít i my.

Když se podíváme na poměr počtu nasazených vojáků k počtu nasaditelných, tak naše vojáky máme ze 44 % nasazených z možného počtu nasaditelných. Jenom pro srovnání, ostatní státy na toto mají okolo 25 %, a Polsko dokonce okolo 5 %. To znamená, měli bychom si jasně říci, co je pro nás priorita, a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že účast v deseti zahraničních operacích je plnění závazků z NATO. Takže z tohoto důvodu je cílem tohoto mého pozměňovacího návrhu snaha o nápravu dlouhodobého zanedbání rozvoje schopností pozemních sil a jejich posílení.

Přihlašuji se tedy tímto k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému, ještě jednou opakuji, pod číslem 3733, a žádám vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Venhodu, připraví se pan poslanec Polanský do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Venhoda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se dopředu omlouvám za svou hlasovou indispozici.

Já bych se tu rád přihlásil k pozměňovacím návrhům číslo 3755 a 3756. Ten první, pozměňovací návrh 3755, se týká navýšení výdajů na Národní program řešení problematiky HIV. Jedná se o částku 20 milionů korun a v rámci odůvodnění bych uvedl, že Česká republika je za roky 2010 až 2018 země s pátým největším nárůstem počtu osob nově nakažených virem HIV. Nárůst činí 128 %. Podle zdravotních pojišťoven také rostou náklady na léčbu a na tu vynakládají každoročně kolik stovek milionů korun, to je v průměru přes 250 tisíc korun na jednoho nemocného.

Odborníci poukazují na to, že přestože počet vyšetření každý rok stoupá, mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle odborníků dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS. Vloni na ni zemřelo v České republice přes 300 lidí.

Pokud přejdeme od lidské roviny, která je důležitá, předčasná smrt občanů pacientů má za následek ztrátu ekonomicky aktivních lidí na pracovním trhu a i v konečném důsledku v rovině peněz značnou ztrátu na příjmové straně státního rozpočtu. V řeči čísel. Takto navýšené finance v oblasti prevence tak mají výrazný multiplikační efekt v podobě úspor nákladů na léčbu a minimalizaci škod. Z tohoto důvodu je vhodné tento titul podpořit nad rámec stávajícího návrhu.

Další můj pozměňovací návrh 3756 navyšuje prostředky v ukazateli, kapitole 335 Ministerstvo práce a sociálních věcí, v ukazateli národní dotační titul Rodina o 50 milionů korun v první variantě, nebo v druhé variantě o 20 milionů. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny a napomáhat při přicházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, to znamená širší rodině včetně dětí a prarodičů, a posilovat význam rodiny pro společnost. Z tohoto důvodu je vhodné tento titul podpořit nad rámec stávajícího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se mi s přednostním právem přihlásila paní poslankyně Kovářová za klub Starostové, takže ji prosím do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila většinu pozměňovacích návrhů, které předkládá klub Starostů a nezávislých. Obecně lze říci, že se v nich zobrazují naše priority, tedy vzdělávání i školství, dopravní infrastruktura, regionální infrastruktura a občanská vybavenost, také mimo jiné životní prostředí. Pozměňovací návrhy představila paní poslankyně Jana Krutáková a dále ostatní představí ještě mí kolegové.

Jak jsem zaznamenala, paní ministryně hovořila o tom, že budou podpořeny pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s programovým prohlášením vlády. To za prvé. A za druhé, budou podpořeny takové pozměňovací návrhy, které nebudou ohrožovat státní rozpočet. To parafrázuji. (Hluk v sále.)

K té druhé podmínce musím konstatovat, že položky, které jsme vybrali do našich pozměňovacích návrhů, byly vybrány zodpovědně a důsledně. Řadu let sledujeme různé ukazatele a položky, které bývají opakovaně nevyčerpány, a pak tyto dáváme do našich pozměňovacích návrhů. Mohu tedy ujistit paní ministryni... (Obrací se k předsedajícímu.) Mohu...?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, paní poslankyně. Já bych požádal o větší klid, ideálně i u stolku zpravodajů. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Proto mohu ujistit paní ministryni, že pokud by nějaký náš pozměňovací návrh byl podpořen, tak rozhodně nedojde k rozložení návrhu státního rozpočtu jako celku. (Ministryně financí hovoří mimo mikrofon.) Ano. Děkuji za reakci paní ministryni. (Hluk v sále.)

Nyní k jednotlivým pozměňovacím -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych poprosil, abychom potom na sebe reagovali případně přes mikrofon, nikoliv nějakými...

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, omlouvám se. Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

První pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3744 a týká se navýšení platů učitelů. (Hluk v sále.) Jak víme, v programovém prohlášení vlády stojí, cituji, prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Musím tedy konstatovat, že to, co je v programovém prohlášení vlády, možná odpovídá tomu navýšení, které vláda navrhuje.

My ovšem jdeme kousek dál a máme pro to racionální důvody. Jednak je to usnesení Poslanecké sněmovny, které znělo, že vláda navýší o 15 % platy učitelů, proto tak činíme a v návrhu navrhujeme zvýšit platy učitelů ještě o 5,5 mld. korun, tak aby toto navýšení činilo 15 %.***
Přihlásit/registrovat se do ISP