Neautorizováno !


(15.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Čtvrtý, tedy poslední z návrhů, které vám dnes představuji, řeší jednu nepříjemnou záležitost týkající se již v roce 2017 schválené dotace k dostavbě a rekonstrukci Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Jenom připomínám, protože samozřejmě ne všichni to musíte vědět, jde o velmi specializované centrum, v podstatě unikátní v rámci České republiky. A tento ústav, který je nabitý odborníky a zabývá se skutečně velmi špičkovou transplantační plastickou chirurgií a dalšími odvětvími chirurgie ruky, dlouhodobě bojuje s nevyhovujícími prostorami a materiálně-technickým zabezpečením. Pro státní rozpočet v roce 2017 byla schválena dotace pro tento ústav ve výši 60 milionů korun. Ústav chirurgie ruky a jeho zřizovatel, město Vysoké nad Jizerou, připravily dotační titul, připravily k tomu veškeré náležitosti. Bohužel počátkem roku 2018 Ministerstvo zdravotnictví z ne zcela jasných důvodů tuto dotaci zrušilo. Následně po určitém tlaku veřejnosti, ale i po návštěvě pana ministra ve Vysokém nad Jizerou byl sice ten dotační titul znovu obnoven, ale došlo ke zpoždění o jeden rok, což v praxi pak znamenalo jedno: Tak jak prožíváme stavební boom, tak vysoutěžená částka, kterou korektně poskytovatel nebo i zřizovatel vysoutěžil, o několik desítek milionů korun překročila předpokládanou cenu. Ústav byl nucen tu veřejnou zakázku zrušit a stojí před velmi svízelnou situací, jak dál s tímto projektem. Reálně hrozí, že nebude moci být naplněn.

Proto si dovoluji navrhnout a velmi vás prosím o podporu dofinancování 30 milionů korun k již schválené dotaci, tak aby bylo možné ten projekt uskutečnit v co nejbližší době. A jenom připomínám, že jak město Vysoké nad Jizerou, tak samotný poskytovatel nezůstali v tom mezidobí pasivní. Ze svých finančních zdrojů dofinancovali rekonstrukci operačních sálů, parkoviště a některých dalších věcí. V tuto chvíli ale již nemají prostředky na to, aby tu zvýšenou cenu dokázali dofinancovat z vlastních zdrojů. Proto na vás apeluji a prosím vás, zvažte potom při hlasování schválit ve třetím čtení tuto 30milionovou dotaci navíc. Podle mého názoru se jedná o podporu velmi unikátního pracoviště, které se stará o pacienty napříč Českou republikou. A myslím si, že pacienti toto opravdu potřebují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Škoda, že už odešel pan ministr kultury, chtěla jsem reagovat na něj. Chtěla bych uvést na pravou míru jeho sdělení, že vystoupily někdy před lety. Ne, ne, ne, ne. Spojené státy a Izrael vystoupily k 1. lednu letošního roku. Příspěvky pravděpodobně přestaly platit dřív, ale ten krok se odehrál až k 1. lednu letošního roku.

Nijak nezpochybňuji to, co tady říkal pan ministr, jsem za to ráda, protože ve svém důsledku vlastně pan ministr poprvé tady připustil, že UNESCO zpolitizováno bylo a je. Ostatně tvrdím to tady já po celou dobu, kdy přijímají jednu rezoluci za druhou. Jenom pro vaši informaci, těch rezolucí od roku 2009, protiizraelských rezolucí, bylo celkem 71. Víte, kdy poznáme a budeme věřit panu Zaorálkovi, že ta slova, která tady zazněla, myslí vážně? Až UNESCO tyto rezoluce zruší. Tak pak ano, můžeme říct, skutečně došlo k proměně, UNESCO přestává být politickou organizací, která zásadním způsobem vystupuje proti Izraeli ve prospěch Palestiny. Takže pokud k tomu dojde, já za to budu moc ráda, ale zatím k tomuto kroku B nedošlo.

Takže nic to nemění na tom, že jsem tady načetla pozměňovací návrh, za kterým si stojím, a žádám vás tedy o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Dominika Feriho, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá mezi 15.15 a 16 z pracovních důvodů. Takže pan poslanec Feri dostane slovo. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce odůvodnit své pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Naše obecné stanovisko již odůvodnil pan předseda poslaneckého klubu Kalousek, ale já jsem se rozhodl ještě rozebrat jednu dílčí záležitost, která se mě jako mladého člověka týká, protože mí kamarádi jsou studenti a vztahuje se na ně takové to beneficium v podobě studentských slev. Ale zdaleka ne všichni studenti ty slevy oceňují, protože si velmi dobře uvědomují, že ty peníze ze státního rozpočtu vydávané na pouhou spotřebu prostě někde chybí a daly by se někde využít lépe. A stejně to cítím já, že bychom ty peníze měli spíše investovat, než je spotřebovávat, což je takový velmi milý eufemismus pro to je zkrátka projíst.

A tak jsem postupoval i při přípravě těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, tzn. kde bychom ty peníze mohli využít jinde, a představil jsem devět pozměňovacích návrhů. Kdybych je měl představit, na konci nadiktuji číslo sněmovního dokumentu, tak jedná se o miliardu, která je určená na stipendia doktorandům. Dále se jedná po půl miliardě na GAČR a TAČR, dále se jedná o 2 mld., které mají jít na prevenci odvodňování krajiny a obnovu přirozených koryt vodních toků, 10 mil. na krytí nákladů vzniklých v souvislosti s posílením dohledu na insolvenčních úsecích krajských soudů, to je něco, co tady řešíme opakovaně, přijali jsme insolvenční novelu, ale nedali jsme krajským soudům peníze na to, aby mohly přijmout např. vyšší soudní úředníky - insolvenční soudce ne, ale ty vyšší soudní úředníky a ten personál by rozhodně přijmout měly.

Včera na konferenci v Senátu paní ministryně - ona tu není přítomna - řekla, že půjde za paní doktorkou Schillerovou příští rok a pokusí se vyjednat taky nějaké peníze navíc. Věřím, že ten závazek dodrží. (Ozývá se mimo mikrofon ministryně financí.) Paní ministryně spravedlnosti. To znamená, doufám, že se jí podaří stejné úspěchy jako jiným členům vlády, vyjednat u své kolegyně nějaké peníze navíc, takže 10 mil. na insolvenční úseky.

Dále 5 mil. na Ústav pro studium totalitních režimů, 10 mil. na Klokánek, miliarda z agropotravinářského komplexu rovněž na zabránění odvodňování krajiny nebo boj s odvodňováním krajiny, 3 mld. potom na regionální školství a 3 mil. na další návrh, který jsme postoupili do Senátu, a sice vládní návrh zákona o realitním zprostředkování. My jsme totiž uložili živnostenským úřadům, tedy konkrétně republikový živnostenský úřad i Ministerstvo průmyslu a obchodu, čili tomu přidávám 3 mil., abychom mohli nějakým způsobem skutečně dostát tomu, co jsme chtěli, aby byl náležitě vykonáván ten správní dohled. A neukládali bychom tedy tím pádem těm úřadům nějakou povinnost, na kterou bychom jim nedali žádné peníze, to bych nepovažoval za fér řešení.

Přihlašuji se tedy ke sněmovním dokumentům č. 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638.

A pak tu mám ještě jednu písničku na přání. Můj kolega František Vácha přišel do sálu, podíval se na tu tabuli, kde je 42 přihlášených, a pak řekl něco takového naštvaného a požádal mě, jestli bych se nepřihlásil k jeho sněmovnímu dokumentu. Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 3808. Jedná se o 10 mil. na přísedící, aby byla jejich práce náležitě ohodnocena. On to předkládá trošku jako evergreen, takže za něj. 3630 až 3638 a 3808. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP