Neautorizováno !


(15.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Druhým důvodem je nízká investiční aktivita státu, třetím důvodem je neustále se snižující odolnost rozpočtu proti budoucímu ochlazení ekonomiky. Tento trend se bohužel promítá i do střednědobého výhledu, a není proto možné, abychom rozpočet v této podobě podpořili.

Přesto se domníváme, že je potřeba akcentovat některé priority. Klub TOP 09 předložil celkem 22 pozměňovacích návrhů a jsme připraveni podpořit celou řadu návrhů našich opozičních kolegů směřujících do priorit, o kterých jsme přesvědčeni, že by tam směřovat měly, tedy zejména do vzdělání, do bezpečnosti a do investic jako celku.

Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Je to návrh 3829, kde navrhuji zvýšit výdaje kapitoly Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o 90 milionů, z toho 50 milionů na platy a 40 milionů na investice. Tuto částku bilancuji proti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu. (Ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás poprosil o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jsme objektivně ve válce, dámy a pánové, v kybernetické válce, kterou na našem území vedou zpravodajské služby cizí moci. V této situaci máme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v situaci, kdy nemá dobudovánu svoji IT infrastrukturu, nemá zajištěné prostředky pro její dostatečný rozvoj a průměrný plat v Národním úřadu je 52 tisíc, což za současného trhu práce neumožňuje najmout opravdu špičkové odborníky pro danou oblast, kteří by mohli čelit stejně tak špičkovým odborníkům z řad útočníků na kybernetickou bezpečnost. Domnívám se, že 50 milionů na platy a 40 milionů na investice, to je celkem 90 milionů na posílení této instituce, která se opravdu ocitla ve válce, nejsou peníze, které by náš rozpočet neunesl. Je to, prosím pěkně, devětkrát méně, než nás stojí sleva na jízdné za jeden měsíc, tak snad bychom těch 90 milionů ročně na věc priority, bezpečnosti státu, mohli prosím obětovat.

Druhý můj pozměňovací návrh jsem vložil do systému pod číslem 3830 a... (K poslanci Foldynovi, který v sále hovoří s dalším poslancem.) Jardo, neřvi! (Poslanec Foldyna: Omlouvám se.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych teď využil té příležitosti, té přestávky, která tady přirozeným způsobem vznikla. Měl jsem dilema, zdali přerušit pana předsedu, ale přerušil jste to sám.

Na galerii pro hosty se dnes dostavila albánská delegace zástupců samospráv a univerzity v Korcë, která je v České republice za účelem podpisu memorand s partnerskými městy Ústeckého kraje. Prosím o přivítání. (Potlesk napříč sálem.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak určitě všichni víte, v noci z pondělí na úterý zasáhlo Albánii silné zemětřesení, které si vyžádalo dosud desítky lidských obětí a mnoho zraněných. Navrhuji tedy, abychom uctili jejich památku minutou ticha. (Přítomní povstávají a drží minutu ticha.) Děkuji.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Druhý pozměňovací návrh jsem vložil do systému pod číslem 3830. Navrhuji zvýšit kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 250 milionů korun, a to ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací. Tuto částku rovněž bilancuji oproti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu.

Prosím, dovolte mi stručné zdůvodnění tohoto návrhu v oné výši 250 milionů korun. Ředitelé škol jsou zařazeni do 13. tarifní třídy. Toto zařazení nepokládám za odpovídající odpovědnosti jejich práce a především náplně jejich práce. Jsem přesvědčen, že ředitelé škol by si zasloužili zařazení do 14. třídy. To samozřejmě není v silách Poslanecké sněmovny, to je ryze věcí exekutivy, nicméně vyžadovalo by to zhruba 250 milionů korun na platové prostředky včetně příslušenství. Já jsem přesvědčen, že pokud by Sněmovna nalezla vůli navýšit platové prostředky kapitoly Ministerstva školství v oblasti regionálního školství, pak by zcela jistě exekutiva vyhověla tomuto přání a přeřadila ředitele škol ze 13. do 14. třídy.

Tolik tedy dva moje pozměňovací návrhy. Promiňte mi mou zapomnětlivost, nejsem si úplně jistý, jestli jsem u toho prvního jmenoval registrační číslo v systému, proto ho raději zopakuji. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3829 týkajícímu se Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a 3830 týkajícímu se kapitoly Ministerstva školství. V obou dvou případech bilancuji proti kapitole Státní dluh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. A nyní tedy vystoupí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a připraví se s přednostním právem ministr kultury Lubomír Zaorálek. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi obrátit vaši pozornost ke dvěma návrhům, se kterými vás hodlám seznámit.

Tím prvním je pozměňovací návrh, který je uložen pod sněmovním dokumentem číslo 3729. Je to pozměňovací návrh, který je ke sněmovnímu tisku 605, státní rozpočet 2020, vodní hospodářství, a je to návrh, který v kapitole 329 provádí přesun, resp. navýšení ukazatele podpora vodního hospodářství o 300 mil. korun do programu 129 300 podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Návrh máte písemně pod sněmovním dokumentem.

Krátké odůvodnění. Jak jistě víte, jedním z hlavních programových bodů KSČM je, že zásadní strategické zdroje patří do českých rukou, ať už jsou státní, nebo obecní. A zde tento návrh má vytvořit prostor pro obce, aby mohly dostat dotace pro výkup akcií vodárenských společností, budou-li to potřebovat. Předesílám, že případná nevyčerpaná část zůstává v kapitole pro jiné účely vodního hospodářství, už v té souvislosti, že zadržování vody v krajině, potažmo řešení dopadů klimatické změny, o kterých snad již nikdo nepochybuje, je rovněž prioritou KSČM.

A tady si vás dovolím požádat o podporu druhého mého návrhu, a to je návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020, kde navrhuji: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v průběhu roku 2020 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou. - Je to jak zadržování vody v krajině, tak ony dopady klimatické změny, řešení důsledku nadměrného sucha a zase související otázky, které se s tím nejen že v posledních řekněme půl rocích vyvrbily, ale které ještě přijdou, protože některé ty dopady, např. kůrovcová kalamita, mají svoji dynamiku vývoje a to, co bylo loni a letos, může být ještě v násobku nákladů v příštím a přespříštím roce. A je třeba, aby byla vytvořena šance vlastníkům lesa ty škody nejen sanovat, ale také co nejrychleji zahájit práce na obnově lesa, co nejrychleji také zahájit práce na určitých preventivních opatřeních a toto doprovodné usnesení má pro to vytvořit základní podmínku.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP