Neautorizováno !


(11.00 hodin)
(pokračuje Válek)

Tak můj problém a problém našeho poslaneckého klubu je, že ten zákon se nám velmi líbí a velmi rádi bychom ho chtěli podpořit, ale máme problém s tímto zúžením, protože se domníváme, že to není úplně korektní vůči této skupině pacientů. Proto avizuji, že si pravděpodobně budeme chtít vzít pauzu před závěrečným hlasováním. Budeme se chtít poradit, jak se k tomu postavit.

A ještě jednou velmi děkuji Ministerstvu zdravotnictví, že tento zákon připravilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi a eviduji žádost před závěrečným hlasováním o případnou pauzu, kterou ohlásí když tak předseda klubu.

Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, omlouvám se, že to bude tentokráte nepřipravené, ale z toho, co jsem měla možnost zaslechnout, jde o jeden z případů, kdy tomu nebrání platné znění a ani, pokud vím, teorie, judikatura. V institutu odškodnění tedy pro určité účely můžeme zúžit odškodnění a konkretizovat ho na určité případy, jako je zde v tom návrhu, který nyní projednáváme, aniž bychom se tím dopustili nějakého porušení. Rozhodně neměníme - to by bylo samozřejmě špatně - smysl a účel institutu odškodnění. Takže jenom takhle obecně, když tak jestli bude třeba, tak bychom šli ještě do nějakého bližšího vysvětlení. Pokud to pan poslanec Válek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, takhle myslel, tu svoji otázku nebo spíš kritiku. Pokud jsem to pochopila jinak, tak se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času, ale pan poslanec Vlastimil Válek se hlásí také k faktické poznámce. Pravděpodobně si to tady můžeme vyjasnit. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já prostřednictvím pana předsedajícího paní profesorce nesmírně děkuji a tím pádem potvrdila to, co já se domnívám. Ještě jednou - zákon se nám líbí a my pouze nevíme, pokud projde tento pozměňovací návrh, zda jsme připraveni ten zákon za cenu zúžení podpořit, nebo ne, i když se nám ten zákon líbí. A to budeme pravděpodobně potřebovat na klubu prodiskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Bohuslava Svobody, připraví se Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký dobrý den všem, i vám, pane předsedající. Já bych za klub ODS chtěl prohlásit, že návrh zákona velmi vítáme. Ta situace týkající se poškození po očkování byla situace, která vlastně byla para legem. To bylo vedle práva, nebylo to vůbec nijak řešeno, nebylo to ani praeter legem, ani - bylo to para legem, vedle práva, a to je skutečně velká chyba.

Co bych ale chtěl zdůraznit, abyste si to všichni uvědomili, že toto vyrovnání nějakých potíží nebo poškození po očkování není potvrzení názoru, že očkování je škodlivé. Frekvence těchto poškození je velmi, velmi malá. Dokonce těch 600, co tady bylo udáváno, je vysoké číslo. Ty potíže, nebo říkejme tedy poškození, jsou výjimečné. Jsou tak výjimečné, jako je výjimečné poškození pacienta po jakékoli terapii. Žádná terapie nemusí proběhnout, aniž by měla vedlejší účinky. Je potřeba toto velmi hlasitě říkat, protože ta hysterie, která se rozvinula proti očkování, je neskutečně vysoká. My dneska vidíme už poškození pacientů z toho, že tady běží epidemie, které tu nebyly a které se samozřejmě týkají těch lidí, kteří jsou vystaveni většímu riziku, to znamená malé děti a osoby staré. Čili je potřeba toto vědět. Zásadně vědět - neřešíme věc škodlivosti očkování, řešíme mimořádné, velmi výjimečné události. A to je také důvod, proč my podpoříme návrh kolegyně Adámkové a společníků, prostě proto, že to je tak výjimečná věc, že to definování té věci vlastně není zúžení, je to vlastně vytažení toho, co je nejvýznamnější a nejdůležitější. Tyto věci jsou sice nejdůležitější, ale vlastně jakoby svým významem jsou malé. Vždycky ty potíže v oblasti psychologie atd. jsou věci, které nemají ty komise ve své gesci rozhodovat. Takže to je návrh, který také podpoříme.

Podporujeme i návrh kolegy Kaňkovského. Jsme přesvědčeni o tom, že když někdo podává protest proti výsledku očkování, že vlastně tím principiálně dává souhlas s tím, že se vstupuje do jeho dokumentace. To je logické, bez toho to prostě nejde. A vnímáme jako silný argument to, že pokud bude mít ministerstvo takovouto možnost - nechci tomu říkat povinnost, možnost, tak aby to vyplývalo z těch prováděcích nařízení - tak to bude likvidovat ty případy, kdy skutečně ti rodiče nebo pacienti se budou cítit ohroženi tím, že ta jejich věc nebude zdokladovaná a vyšetřená prostě proto, že nějaké složce zdravotnictví nevěří. Já to říkám proto, že je potřeba všechny tyto věci takto dát velmi široce na stůl právě proto, abychom se vyrovnali s problémem té hysterie okolo očkování, aby to byla věc, která je naprosto jasně na stole, o které víme, jaký má význam, jaký má smysl, to, že může mít nějakou patologickou reakci ve frekvenci, jakou ji má, a že všechny tyto věci řešíme.

Takže ještě jednou, ze strany ODS podpora v plném rozsahu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní paní poslankyně Richterová, zatím poslední přihlášená do rozpravy ve třetím čtení. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda jako v minulých čteních jen stručně deklarovala podporu tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu Pirátů. My jsme to měli i ve volebním programu, že ukládá-li stát povinnost, jako v tomto případě povinnost očkování, má zase pomoci s těmi následky, vyskytnou-li se. A samozřejmě praxe ukáže, jak dobře bude ten návrh fungovat. Chápeme, že se to bude asi vyvíjet, nicméně se nám zdá dobrý ten návrh v pozměňovacím návrhu A, aby byly vytvořeny komise, odborné komise. A bohužel si také nejsme jisti tím zúžením navrženým v první části návrhu A. Proto bychom byli rádi za to, aby prošla rozdělená hlasovací procedura, abychom mohli deklarovat podporu těch komisí.

Druhá věc, co se týče pozměňovacího návrhu pana doktora Kaňkovského, tak já se domnívám, že to je přesně ta věc, která není černobílá, že to je na uvážení toho, jak přistupujeme k tomu právu na přístup ke zdravotnické dokumentaci. Já osobně ten návrh podpořím, domnívám se, že dává smysl, aby měli zejména tedy typicky rodiče možnost delegovat to dožádávání zdravotnické dokumentace na nadřízený orgán, nicméně jsem si vědoma toho, že to není úplně jednoznačná věc, a pochopím, že se patrně jiní zase kvůli tomu - že přece jen si nemusí být každý vědom toho, jakou všechnu zdravotnickou dokumentaci si pak bude možné dovyžádat, že se kvůli tomuto názoru někteří poslanci či poslankyně i od nás z klubu patrně zdrží.

A ještě jednou bych ráda shrnula, že to dnešní hlasování má za mě jediné negativum, a sice to - jak to proboha mohlo trvat tak dlouho? Něco, co je prostě logické, že to má stát vzít na své břímě, ukládá-li zodpovědnost, má potom pomoci s tím, když vzniknou nežádoucí následky, a v naší zemi se k tomu dostáváme až na konci roku 2019. To je jediné, z čeho mi je, musím říct, docela smutno. Jinak jsem ráda, že už o tom konečně budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP