Neautorizováno !


(9.10 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Víte, že před dvanácti lety odpovídala tříletá rodičovská dovolená minimální mzdě. A víte, jak je to dnes? Dnes je to zhruba polovina. Nicméně pokud bude náš návrh na navýšení rodičovské na 300 tisíc schválen, tak se dostaneme zase u tříleté rodičovské alespoň na nějakých 75 % dnešní minimální mzdy. Ráda bych přitom připomněla, že za 220 tisíc si dnes koupíte asi jenom 80 % toho, co v roce 2008. Dosadit si může každý sám - jídlo, plenky, hračky, hygienické pomůcky či léky. Já to beru jako křivdu na rodinách, kterou musíme napravit...

Tady se v této atmosféře nedá moc přemýšlet...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych znovu vyzval Poslaneckou sněmovnu ke klidu. Již jednáme, takže prosím ty, kteří nechtějí projednávat tento bod nebo něco jiného, tak aby nás opustili a jednali v předsálí nebo někde jinde. Děkuji.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tímto návrhem zákona chceme, aby se v České republice rodilo více dětí, protože pokud budou mít rodiny jistotu a budou mít podporu státu, tak budou, domníváme se, ochotny mít více dětí. Já si myslím, že v České republice by se neměl nikdo bát, že své děti neuživí nebo že si založením rodiny zásadně pohorší v kvalitě svého života. Také bych ráda připomněla, že rodičovská není dovolená, ale tvrdá práce. Krásná práce, ale přesto tvrdá. Už teď mi přijde velmi nespravedlivé, aby si mladí lidé museli na založení rodiny našetřit. Pořízení základního vybavení pro miminko od kočárku přes postýlku až po oblečení, pak také - každý z nás to zná, kdo to zažil - dochází k výpadku jednoho příjmu. Víme, že plenky a umělá výživa jdou měsíčně v nákladech do tisíců. I právě tohle chce sociální demokracie změnit, protože lidé, kteří dělají všechno správně, pracují, platí daně, vychovávají své děti, pečují o své blízké, ti musejí mít v našem systému oporu a pro ty by měla fungovat velmi kvalitní sociální politika. (Hluk a neklid v sále trvá.)

Já připomínám, že v naší zemi stále platí, že lidé chtějí mít alespoň dvě děti. To znamená dvě děti jsou ideál. Porodnost máme ale 1,7 dítěte na ženu. Je to více než u našich sousedů, více než na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku, ale z analýzy sociologa Dana Prokopa vyplývá a z dat získaných během výzkumu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, já vás znovu přeruším a vyzvu Poslaneckou sněmovnu ke klidu. Skutečně tady probíhá spousta dalších jednání a není dobře slyšet.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Člověk by měl už strach, že rodičovská poslance a poslankyně nezajímá.

Vyplývá to z analýzy sociologa Dana Prokopa a z jeho výzkumu Proměny české společnosti z roku 2017. Z toho lze odvodit vlastně jediné - že mladí lidé potřebují lepší podmínky pro zakládání rodiny. Jak jistě víte, tak dneska navýšení rodičovské, za to všichni bojují, všechny politické strany. Myslím si, že z devíti subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně není jediný, který by byl proti. Já ale připomínám, že to byla sociální demokracie, která navýšení rodičovské prosadila do vládního programu, protože víme, že rodičovská, to znamená finanční podpora během prvních několika let po narození dítěte, kdy matka musí o dítě pečovat, je klíčová.

Taky asi víte, že cesta sem do třetího čtení byla velmi trnitá. Já jsem od začátku prosazovala nejspravedlivější variantu, a o tom jsem doposud přesvědčená, to znamená navýšení pro rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let, protože jsem stále přesvědčená, že nemůžeme rodiny, které se vrátily dříve do práce, takto trestat. Nicméně před rokem, když se o této variantě rozhodovalo, tak jsem byla osamocená jako kůl v plotě a ze všech stran jsem poslouchala, jak rozhazuji. Zejména ze stran, které nyní navrhují rodičovskou pro všechny - Piráti, KDU, ODS. A co se nestalo - modrá zoranžověla a v pravicových stranách se po dvanácti letech probudilo sociální cítění. Ale víte, proč tomuto návrhu, vašemu náhlému sociálnímu procitnutí nevěřím? V letech 2008 a 2009, bavíme se o pravicové vládě Mirka Topolánka, jste nechali rodiny platit poplatky u lékařů i za děti, i za novorozence. Tomu říkám cit pro rodinu! A v téhle podpoře jste pokračovali i v době, kdy už jste ve vládě díky bohu nebyli. Zatímco sociální demokracie protlačila před několika lety garanci míst v mateřských školkách i pro dvouleté děti, protože ne všechny děti se narodí s provazbou na začátek školního roku, ODS nenapadlo nic lepšího, než navrhnout zrušení této garance. Očividně pro některé z vás to bude novinka, ale dostupná předškolní péče je pro mladé pracující rodiny s dětmi klíčová. Často právě rozhoduje o tom, jestli budou mít rodiny další dítě, a v českých podmínkách se bavíme o druhém dítěti, to znamená pokud máme dostupnou předškolní péči, tak často to rozhoduje o tom, že se rodiny, pracující rodiny s dětmi, rozhodnou pro druhé dítě, které v českých podmínkách tolik chybí. Takže peníze jste chtěli vybírat i od novorozenců a jistotu, kterou jsme rodinám v jednu chvíli dali, jste záhy zrušili. Tomu říkám představa pravicové rodinné politiky v praxi! A proto si myslím, že to nebude s vaším sociálním cítěním tak horké. Ale to byla jen malá odbočka.

Všichni víte, že jsme se v koalici z rozpočtových důvodů, a bylo to ANO (?), rozhodli tu variantu podpora pro všechny s nejmladším dítětem do čtyř let.(?) Sociální demokracie od začátku chtěla pomoci všem rodinám, protože si myslíme, že takto by to bylo nejspravedlivější. Nicméně tak aby nakonec neostrouhali úplně všichni, začali jsme projednávat jiné varianty. A výsledek? Výsledkem je koaliční kompromis, který není dokonalý. Není dokonalý, ale pomůže 80 % všech rodin, kterých se rodičovská týká. A já se za takový kompromis nestydím. Rodičovský příspěvek, tak jak je nastavený v České republice, je poměrně složitý, nicméně tato složitost a komplikovanost nám dává svobodu rozhodnutí. Tato komplikovanost umožňuje, že každý si může nastavit jednu z nejprivátnějších věcí ve svém životě, rodinný život, tak jak uzná za vhodné. Lidé, kteří chtějí dlouho pečovat, mohou a dostanou podporu od státu. Lidé, kteří se chtějí brzy vrátit do práce, mohou a dostanou podporu od státu. Já si myslím, že to je velmi spravedlivé.

Ten návrh, se kterým přicházíme, má základní mantinely. Možnost vyčerpat 80 tisíc navíc se bude odvíjet od dvou faktorů. Ten první je zbývající věk dítěte do čtyř let a celková výše příspěvku, kterou můžeme, nebo můžou rodiny čerpat. Ta se odvíjí od předchozího příjmu a v podstatě zjednodušeně lze říci, že ta maximální částka, kterou může rodina čerpat, je výše mateřské. To znamená, zbývající počet měsíců do čtvrtých narozenin a čerpat lze měsíčně ta maximální výše dle mateřské.

V přechodném ustanovení je explicitně uvedeno, že nárok na navýšení mají rodiny s aktivním nárokem na rodičovský příspěvek, tedy ty rodiny, které k 1. 1. příštího roku, roku 2020, ještě nevyčerpaly celou částku. Úprava pomocí přechodného ustanovení je naprosto standardní věc, prostřednictvím které přechází stará legislativa do nové. A protože se v mediálním prostoru objevují námitky, že je to protiústavní, tak bych ráda na to reagovala. Já si myslím a jsem přesvědčená, že to protiústavní není. Rozhodovat se o tom ale nemůžu ani já, ani vy, o tom může rozhodnout jedině Ústavní soud.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, u rodičovské jsme ve finále, ale navýšením rodičovské podpora rodin v České republice této vlády nekončí. Chci, aby české rodiny měly takovou pozornost státu, jakou mají ve vyspělých zemích. Chci, aby založení rodiny nebylo vnímáno jako propad životní úrovně. Proto mám v legislativním procesu již celou řadu konkrétních návrhů, které právě komplexně řeší podporu rodin v České republice a její největší nedostatky. Je to podpora jeslí, chceme využít fungující dětské skupiny, přicházíme se systémem státního financování a zlepšujeme některé věci u dětských skupin a necháváme to dobré, co je na dětských skupinách. Přicházíme s podporou flexibilních forem práce. V novele zákoníku práce zavádíme takzvané sdílené pracovní místo a budeme z evropských fondů podnikatelům nebo zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou částečné úvazky pro své zaměstnance a zaměstnankyně nabízet, finančně pomáhat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP