Neautorizováno !


(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, já se omlouvám, ale v souladu s jednacím řádem i rozhodnutím Poslanecké sněmovny nemám nyní jinou možnost než přerušit vaše vystoupení, ale přerušit také 36. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to zcela respektuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je 14 hodin. Musím přerušit 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že 36. schůze bude pokračovat po skončení 38. schůze, která je svolána na pátek v 9 hodin, a pokračovat dále budeme 35. schůzí v 15.30 hodin napevno zařazenými body. (O slovo se hlásil posl. Chvojka.) Nic jiného nemohu udělat a schůzi jsem ukončil a přerušil jsem ji do pátku. Nedovedu si představit jiný postup v souladu s jednacím řádem.

Já klidně dám ještě slovo panu předsedovi poslaneckého klubu, ale jednáme mimo schůzi.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já jsem chtěl navrhnout, abychom pokračovali v této - snad to říkám dobře - 36. schůzi v pátek v 9.15 hodin, a hlásil jsem se ještě předtím, než v uvozovkách odbyla 14. hodina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem přesvědčen, že je po 14. hodině a předsedajícím byla schůze přerušena. Jednáme mimo schůzi samozřejmě v tuhle chvíli už, ale koneckonců předsedající opustil místo (mpř. Fiala sedí za pultem předsedajícího), a opustí-li předsedající místo, je schůze přerušena. (Z pléna: Neopustil!)

Takže mimo schůzi si dovolím téměř nevěřícně reflektovat váš návrh, pane předsedo Chvojko, prostřednictvím již nepřítomného pana předsedajícího... (Z pléna: Je přítomen!) On tam je. Pardon, omlouvám se. Protože vy jste říkal, jak strašně vám záleží, a v tom jsme zajedno, abychom odhlasovali rodičovský příspěvek ještě tento týden. V pátek ráno začíná mimořádná schůze rodičovským příspěvkem. Proč to chcete odsouvat? Jaký k tomu máte důvod? Desetitisíce rodin na ten příspěvek čekají, všichni to chceme podpořit, pojďme to podpořit a nekomplikujte to! Nekomplikujte to, pane poslanče Chvojko, obstrukcemi a konstrukcemi nějakých - (Nesouhlasný křik a bouchání do lavic poslanců ANO 2011, ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem podle svého přesvědčení, v souladu s jednacím řádem a v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přerušil jednání 36. schůze. Návrh, který přednesl pan předseda Chvojka, může zopakovat v 15.30 hodin a můžeme o něm hlasovat. Nestane se vůbec nic. Ale jednejme v souladu s jednacím řádem. (Nesouhlas vládních poslanců.) Je to pravda, protože mimořádná schůze měla schválený program a ve 14 hodin jsme přerušili projednávání této schůze v souladu s tím, jak rozhodla Poslanecká sněmovna.

Dám ještě slovo panu ministru Hamáčkovi. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, mě to velmi mrzí, ale já jsem přesvědčen, že jste nepostupoval správně, a ve chvíli, kdy jste přerušil schůzi, v situaci, kdy sice nebylo možné projednávat zákony ve třetím čtení, s tím souhlasím, nicméně bylo možné v rámci té schůze uplatnit procedurální návrh. Hlásil se pan kolega Chvojka. To je evidentní i z kamerového záznamu, tudíž mi nezbývá nic jiného, než vznést námitku proti vašemu postupu, tak aby Sněmovna hlasováním rozhodla, zda to přerušení schůze, které jste rozhodl, bylo, či nebylo v souladu s vůlí Sněmovny. (Potlesk poslanců ČSSD, ANO 2011 a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem přihlášku pana předsedy Chvojky viděl po 14. hodině. (Projevy nesouhlasu vládní koalice.) Ale samozřejmě je možné vznést námitku proti postupu předsedajícího. Vznesl jste? (Ano.) Tak budeme o ní hlasovat. Dobře. (Žádosti z pléna o odhlášení.) Já vás slyším a samozřejmě budete odhlášeni. Přivolal jsem poslance a poslankyně v souladu s praxí a čekám, až se ustálí počet přihlášených.

 

Teď hlasujeme o námitce proti postupu předsedajícího, že předsedající, tedy já, jsem měl umožnit hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Chvojky. To je myslím srozumitelné. Dávám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 69 přihlášeno 149 poslanců, pro 97, proti 37. Námitka byla přijata.

 

Já ji tedy respektuji a budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Chvojky. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, pan ministr vnitra jako bývalý předseda Poslanecké sněmovny je velmi zkušený a ví stejně jako já, že když jednou byla schůze přerušena, tak se to nedá změnit. To je prostě fakt. Je to prostě pravda. Podívejte se do jednacího řádu, pane ministře, a myslím, že to můžete vědět. Ono je to vlastně jedno. Nám to nějak nevadí. Chci tu jenom demonstrovat ten utilitární a účelový výklad jednacího řádu. Nic víc. Když se podíváte do jednacího řádu, tak je napsáno, že předsedající ukončí a oznámí, kdy bude schůze pokračovat. Takhle je to přesně napsáno v jednacím řádu. Ano, kdyby zazněl včas procedurální návrh, předtím, než to ukončil, tak máte naprostou pravdu... (Projevy nesouhlasu vládních poslanců. Mpř. Fiala: Prosím o klid!) Děkuji. Kdyby zazněl včas, tak předtím, než předsedající to vyhlásí, tak máte samozřejmě pravdu. Ale fakt je to jedno, jestli začneme v 9.15, nebo v 10 hodin. Je to prostě úplně jedno. Ale je vidět, jak nemáte kapku velkorysosti! (Smích v řadách vládních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, opět se ukazuje, že když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Podobnou situací jsme si totiž prošli přednedávnem, kdy tato Poslanecká sněmovna vyzývala, a potom ještě dál na různých poradách a grémiích, vyzývala předsedající, a tuším to byl zrovna pan místopředseda Okamura, který se ne dosti dobře podíval po sněmovně, po sněmovním sálu, a přehlédl přihlášku právě v podobné situaci, v podobné chvíli. Já svědčím, že pan kolega Chvojka se hlásil ještě v době, kdy hovořil poslední řečník pan kolega Kalousek, a vy, pane předsedo strany ODS a místopředsedo Sněmovny, jste se schválně - můžu vidět, já to tak můžu vidět, že? - nepodíval tímto směrem vůbec, takže jste ani nemohl zahlédnout pana kolegu předsedu poslaneckého klubu ČSSD Chvojku, jak se hlásí. Prosím pěkně, je to stejná situace, jako byla. Tehdy jsme to brali v úvahu. Já prosím, abychom to vzali v úvahu i teď. Nic víc, nic méně. Jinak je jasné, že je to právě Občanská demokratická strana, která i postupem svého předsedy ve funkci místopředsedy Sněmovny a předsedajícího této schůze obstruuje přijetí oněch sociálních dávek. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM, ČSSD a ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nemáte pravdu, pane předsedo, a nebudu zneužívat postavení, které nyní mám, ale ohrazuji se jako řídící této schůze proti tomu. Já jsem připustil, přestože jsem mohl trvat na přerušení schůze, tak jsem připustil přihlášky s přednostním právem. Připustil jsem námitku, hlasování o námitce proti svému postupu, korigoval jsem svůj postup na základě většinového rozhodnutí Poslanecké sněmovny a myslím, že z tohoto hlediska je věc v pořádku. Takže tuto výtku nepřijímám a důsledně se snažím, a všichni to víte, všichni to víte, postupovat při řízení schůzí naprosto nestranně a tak, aby měli šanci všichni a abychom jednali v souladu s jednacím řádem. Víc k tomu nebudu dodávat, to bych se přihlásil potom do diskuze s přednostním právem.

Teď je přihlášen pan předseda Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP