Neautorizováno !


(12.20 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Byl tady požadavek pana předsedy Stanjury, abych vysvětlil G2, nebo G1, to hlasování? Tak. Návrh G1, který jsme přijali, stanovuje, že se zvyšuje u loterií z původních 23 a vládních 30 na 35. To jsme schválili. A G2... (Dohady mimo mikrofon.) Ne. Jenom to. A G2 znamená, že u ostatních to zůstává podle současného stavu. To znamená 23. Povětšinou 23.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, ale schválili jsme G1. A podle výkladu pana zpravodaje G1 znamená, že na kurzové sázky je 23, na loterie 30 a na VHP 35. On to teď říkal, že se zvedlo jenom loterie na 35 a ostatní podle stávajícího stavu, ne podle vládního návrhu. (Opět dohady a námitky.) Ne, pan předseda říkal, že to je G1, proto to potřebuji vyjasnit. Takže zatím jsme v situaci, kdy jsme ponechali vládní návrh, tak jak je. Jenom v otázce loterií jsme z 30, co navrhuje vláda, vy jste zvedli na 35. Ano? Takže jsme rozhodli, že platí sazby podle vlády a teď je dalším hlasováním znova měníme? (hlas mimo mkrofon.) Kterou jednu sazbu? (Hlas z pléna: Jen tu jednu sazbu. Mpř. Fiala: Tak prosím, aby na otázku...)

Ne, ne, já se omlouvám. Když se podíváte na ten pozměňující návrh pod písmenem G1, tak je napsané, že... Vy jste ale neřekl, že se zrušují dva... Takže nemá pravdu paní ministryně, ale má pravdu pan zpravodaj. G1 znamená zachovat všechny stávající sazby mimo loterie. Protože novelizační body dva až sedm se zrušují. To je... to je G7. (Situace je nepřehledná.) Tam byla námitka. (Opět dohady mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže dohoda je, že můžeme hlasovat G2, mezi panem předsedou a panem zpravodajem.

 

Poslanec Milan Feranec: Hlasujeme G2, protože jsme opakovali. (Připomínky z pléna.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nerozumím, omlouvám se. Prosím na mikrofon.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, před opakovaným hlasováním prosím o pětiminutovou pauzu na krátkou poradu našeho klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já bych této žádosti vyhověl, abychom nehlasovali způsobem, který by byl pak zpochybnitelný. Pokud není nějaká námitka od ostatních klubů, vyhlašuji pětiminutovou přestávku na poradu klubu ODS.

 

(Jednání přerušeno od 12.23 hodin do 12.28 hodin.)

 

Je 12.28 hodin, budeme, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračovat v hlasování. Jsme v situaci, kdy budeme hlasovat o bodu G2. Předtím ještě je zde žádost pana poslance Beitla, aby se vyjádřil k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil k hlasování 56. Ve sjetině mám uvedeno, že jsem hlasoval pro, a hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji výsledek hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tedy to je vyjádření pro stenozáznam. Hlasování není zpochybněno.

A nyní, pane zpravodaji, pokud je to tak, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2.

 

Poslanec Milan Feranec: Ano, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2 - opakované hlasování, s tím, že rozpočtový výbor doporučil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP