(14.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já bych shrnul blok 2 svého diskusního příspěvku k sněmovnímu tisku 509. My podpoříme pozměňovací návrh na zrušení superhrubé mzdy, přestože není v parametrech ODS. My jsme nepodali vlastní pozměňovací návrh v našich parametrech, protože tady leží speciální návrh zákona více než 14 měsíců. Mám prosbu na předsedy vládních klubů, aby na příští schůzi Poslanecké sněmovny umožnili ve dnech, kdy nebude rozpočet, ať je to úplně jasné, projednat návrh na snížení zdanění zaměstnanců v prvém čtení, a získáme tu většinovou podporu a půjde to do výborů a budeme debatovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, uplynul čas vyhrazený pro projednávání třetích čtení, takže já vás musím přerušit, stejně jako musím přerušit rozpravu k tomuto bodu. Ano, vidím tu přihlášku.

Mám tady ještě pár věcí, takže hned bych vás seznámil s informací, že pan poslanec Veselý hlasuje s náhradní kartou číslo 19 a dorazila omluvenka paní poslankyně Krutákové, která se nám omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan poslanec Lukáš Kolářík se ve 13.14 hodin omluvil do konce dnešního jednání z rodinných důvodů.

Nyní tedy prosím pana předsedu Faltýnka mimo body s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dovolte, abych učinil procedurální návrh na přerušení schůze do středy 30. 10. do 9 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Pro záznam dodám, že jsem zavřel bod 1, ať to víme. Přerušil, pardon, přerušil bod 1, fyzicky zavřel, procedurálně přerušil. Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Stejně tak svolám kolegy do sálu. Pan poslanec Ferjenčík nemá přednostní právo. (Poslanec Ferjenčík vysvětluje mimo mikrofon.) Prosím. Protinávrh.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já mám protinávrh k návrhu kolegy Faltýnka, jestli jsem správně slyšel. On to navrhoval na středu 9 hodin, já navrhuji protinávrh na středu na 11 hodin, abychom předtím stihli tu rodičovskou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon, pane poslanče. Já to jenom shrnu. Pan poslanec Faltýnek navrhuje přerušení této schůze, to znamená 36. schůze, do středy 30. 10. 9 hodin. A pan poslanec Ferjenčík navrhuje přerušení do 11 hodin. Protinávrh.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Ano. Přesně tak. Já mám za to, že můžeme dospět postupem k tomu, aby ta řádná schůze se přerušila do středy do 9 hodin a stihli jsme projednat rodičovskou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Vondráček s přednostním právem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych to uvedl na pravou míru. Samozřejmě ten návrh je hlasovatelný, ale hlasovali bychom od 11 hodin. V žádném případě bychom od 9 hodin nepokračovali nějakou schůzí, neboť se jedná, pokud vím, o výborový týden, takže by se od 9 do 11 hodin nekonalo nic. Začali bychom pouze o dvě hodiny později. Co se týče rodičovské, nařídil jsem mimořádnou schůzi na pátek 1. 11. od 9.00 hodin. Jenom pro upřesnění, abyste věděli, o čem budete hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Já děkuji panu předsedovi za upřesnění. Stejně tak děkuji za připomenutí toho, že se jedná o výborový týden, kde bychom běžně neměli jako Sněmovna jednat, nicméně Sněmovna je suverén a může tak rozhodnout samozřejmě. Takže pokud nejsou další poznámky k tomuto, tak já znovu svolám kolegy. Věřím, že jste se již přihlásili svými kartami a budeme hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy, abychom tuto schůzi přerušili do příští středy 30. 10. do 11 hodin. Pokud toto neprojde, budeme hlasovat o tom původním návrhu, tedy od 9 hodin. Pan předseda Stanjura se hlásí? Ne.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení do 11 hodin. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 4 je přihlášeno 131 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 80. Tento návrh nebyl přijat. To byl protinávrh pana poslance Ferjenčíka.

 

A nyní původní návrh pana předsedy Faltýnka na přerušení 36. schůze do středy 30. 10. 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 5 je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Já tedy v souladu s tímto rozhodnutím Sněmovny přerušuji tuto schůzi do 30. 10. 9 hodin, kdy budeme pokračovat v přerušené rozpravě.

Ještě bych vám chtěl připomenout, než zcela ukončím dnešní jednací den, že v pondělí 28. října bude v prostorách Sněmovny probíhat den otevřených dveří, takže si prosím vyprázdněte své materiály z šuplíků a lavic, abyste o ně nepřišli.

Přeji vám příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP