(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S faktickou poznámkou nyní dva přihlášení, takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Pane předsedo, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem rád, že jsem pana předsedu Faltýnka potěšil, já jsem to nemyslel nijak kriticky, jako fakt. To potvrzuje mé přísloví, které rád říkám. Jednou vlevo, vždycky vlevo. To je v pořádku.

Ale k těm faktům, která uvedl pan předseda Faltýnek. Ano, to je pravda. Já myslím, že přesně řekl, my jsme vládli, když to spočtete, tak jak říká Andrej Babiš, ODS tady nevládla třicet let, bohužel, ale mnohem méně. Ty intervaly byly naprosto přesné. Možná kdybyste spočítal vládní působení vaší bývalé strany a dneska vaší nové strany s vaší bývalou stranou, tak je to bezesporu delší období. Ale o tom to není. Ta opatření, která jsme přijali v rámci krize, jste přečetl správně, ale zapomněl jste říct tu podstatnou věc. Ono to platí tři roky. A vy už jste prolongovali, už to platí o šest let déle. Jestli my máme zodpovědnost za ty tři roky na zvýšení daní, a k té se hlásím, to je prostě fakt, takhle jsme to zvýšili, přesně, jak jste četl. Mělo to skončit k 1. 1. 2015. Takže my máme 33 % odpovědnosti a vy 67. Takže my jsme to prosadili na roky 2013, 2014, 2015 a vy jste to prosadili na roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a zatím se v tomto volebním období nechystáte nic z toho změnit.

Ano, my jsme zvyšovali spotřební daně a snižovali daně z příjmů. My si myslíme, že stát má více ocenit aktivitu, to znamená méně ji danit, a pokud potřebuje daňové příjmy a potřebuje daňové příjmy bezpečnost, obrana, to si nemusíme říkat, tak je mnohem spravedlivější zdaňovat tu spotřebu, a ne tu aktivitu. To je náš politický názor, takhle jsme postupovali. Takže ano, zvýšili jsme část spotřebních daní, mimo jiné DPH, resp. nepřímých daní, ne spotřebních, nepřímých, ale snížili jsme přímé daně. To je v souladu s naším politickým programem, to není nic špatného (čas!) a v těch letech (čas!) jsme to skutečně udělali(čas!), jak řekl pan předseda Faltýnek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, teď poslední faktická poznámka. Pan poslanec Jiří Bláha. Já se omlouvám, že jsem říkal ten čas třikrát, byl jsem už upozorněn jinými poslanci na to přetahování. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já ještě bych doplnil, jsem rád, že jsme se vrátili k těm daním a byrokratickým zátěžím, o kterých se tady nejvíce mluví. A já bych chtěl jenom doplnit, teď nám to pan Stanjura řekl, že oni nejvíc zvedali spotřební daně, takže přímé daně všem občanům, ale oni i hýbali s tou byrokracií nejvíc. Když jsem začal před třiceti lety podnikat, tak jsem nemusel vůbec nic. Ale od roku 1992 to přišlo. Máš živnostenský list a to že podnikáš dva roky, vlastně nás vůbec nezajímá, že to děláš dobře a že zaměstnáváš lidi. Ty nejsi vyučen v oboru, takže nemůžeš v tom oboru podnikat. Sežeň si osobu zodpovědnou a ta ti může zaručit, že můžeš podnikat. A takhle to šlo dál a dál. Bezpečnost práce, životní prostředí, požární ochrana, politika zaměstnanosti a tak dále a tak dále. Každý den nové lejstro, nebo každý rok nové lejstro, každý rok desítky nových lejster a díky tomu narostla ta byrokracie, která přetrvává dodneška. A věřte tomu, pokud něco zkazím, tak se to hrozně těžko napravuje a vrací zpátky. Takže my teď dalších třicet let budeme napravovat to, co se povedlo převážně za vlád minulých v minulých letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou pan poslanec Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Marek Benda. Zatím dvě faktické. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím upřímně přiznat, že pro opozici je dar, když někdo vystupuje jako pan vládní poslanec, pan poslanec Bláha. Opravdu. Myslím to úplně upřímně, že to je dar pro opozici. Protože kdybyste měl pravdu, tak proč vaše vláda například navrhuje regulovat zpřísnění podmínek pro realitní makléře? Proč jste si neprosadil hnutím ANO, aby takový zákon vůbec neprošel vládou? Kdo liberalizoval živnostenský zákon za velkého křiku levice, kteří přesně chtějí to, o čem vy jste mluvil? Já neříkám, že to není pravda, ale podívejte se, v kterých letech to vznikalo, kdy jsme vládli my a kdy vládli vaši věrní koaliční partneři, socialisté. My jsme výrazným způsobem snížili počet vázaných živností ve prospěch volných. Ano, jsou tam doposud nesmyslné nároky, přesně jak jste říkal, nějací odpovědní zástupci. Za šest let jste nenavrhli v tom nic. Vůbec nic. Až skončí toto volební období, tak už to bude skoro fifty fifty, roky ODS ve vládě a roky ANO ve vládě. Už tam ten rozdíl bude dramaticky malý. Bude to skoro vyrovnané. A vy šest roků tady mluvíte, pan poslanec Bláha tedy dva roky, abych se přiznal, a co v tom udělal on? Přinesl jste nějaký poslanecký návrh zákona, který by to zjednodušil, aby například, když je majitel firmy, nemusel shánět ty odpovědné zástupce? Já vám to řeknu. Nic nepředložil. Pokaždé přijde - já se omlouvám, vy se tváříte, že jste jediný, který podniká v republice, že jste jediný, který rozumí problémům malých podnikatelů. Věřte mi, není tomu tak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě jednu faktickou poznámku pan poslanec Marek Benda. Potom bych se měl připravit já s přednostním právem a potom paní ministryně Schillerová má zájem ještě vystoupit. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, také mě vyprovokoval pan poslanec Bláha, protože já jsem pamětníkem těch let a pamatuji si, v kterých časech se tady byrokracie zvyšovala a v kterých letech se snižovala. Václav Kalus starší v době, kdy byl předsedou vlády a kdy mu ministr přinesl návrh zákona, který měl více než 50 paragrafů, tak jim to, těm Vodičkům, Dybům, Kočárníkům, všem vracel a říkal, jestli to neumíte napsat do 50 paragrafů, tak mi sem s tím vůbec nechoďte. Tímhle způsobem se vládlo v letech 1992 až 1998. Pak nastoupil váš prezident Miloš Zeman, kterého jste tady tak aplaudovali. A vzpomenete si na pana ministra Grygara, který chodil s těmi dvěma obrovskými taškami těch papírů, a jak se tehdejší premiér chlubil tím, jak tlusté zákony schvalují.

Já vím, že to souviselo částečně s tím, že jsme vstupovali do Evropské unie a že bylo potřeba samozřejmě řadu předpisů harmonizovat. Ale to jsou léta 1998 až 2006 a zejména tedy 2002 až 2006, kdy došlo k dramatickému nárůstu byrokracie v této zemi. Kdy se poprvé vymyslely zákony o státní službě. Všichni nedotknutelní. Pak trvalo dalších deset let, kdy bylo možné ho vůbec nějakým způsobem přijmout, aby se z toho státní rozpočty nezbláznily, a to byl přesně ten čas, kdy na každou věc bylo potřeba razítko, každý musí být hlídán, pořád se potřebujeme rozloučit s těmi svobodnými devadesátými léty, která přece vedla k tomu velkému chaosu, jak velmi rád a často říká váš pan premiér.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám tři faktické poznámky, takže to zrekapituluji, aby se mohli mnozí poslanci připravit. Pan poslanec Jiří Bláha, dále pan poslanec Vojtěch Munzar a dále předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl také poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi za nahrávku na smeč, protože já jsem na začátku si vás všechny obešel s návrhy, které bychom mohli udělat pro podnikatele a pro normální občany z hlediska podnikání, z hlediska daňové zátěže, z hlediska byrokracie, a dodnes si pamatuji slova pana Stanjury, který mi řekl pane Bláho, my tady nejsme, abychom vám s něčím pomáhali, ale proto, abychom to co nejvíce zdržovali. A pokud byste se zeptal na MPO, zeptal byste se na dalších ministerstvech, kdo obchází dnes a denně a snaží se něco udělat pro podnikatele, změnit třeba jenom blbě kontrolní činnost našich orgánů, zmapovat všechny věci, snížit administrativní zátěž, tak byste zjistil, že dennodenně se snažím za podnikatele a za naše občany lobbovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP