(12.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pan poslanec Hájek má dojem, že schválil v roce 2009. Čtyři roky později. Víte, jak dlouho vládla ODS v roce 2009? V tom kalendářním roce? Dva měsíce! Dva měsíce. Pak nastoupila úřednická vláda Jana Fischera a zastavila připravené kroky proti tomuto neuváženému zákonu a proti neuváženým dopadům tohoto návrhu zákona.

Tak vás všechny prosím a pěkně žádám, pokud budete mluvit o solárním tunelu, tak vyjmenujte ty poslance a ty politické strany, které ho podpořily. Tím začněme. To je podle mě oprávněná kritika. A když tam najdete politika poslance ODS, tak my tu část podle počtu hlasů přijmeme odpovědnosti na sebe, ale říkám vám, že ho tam nenajdete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Ještě tady mám třetí přihlášku, pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já tady pořád slyším, jak za vlády ODS se tady snižovaly daně a já se nestačím divit jako podnikatel, ale i jako občan. Jestli to máme těm lidem vysvětlit, tak jestliže za vašich vlád se zvedlo DPH z 5 % na 15 %, tak co to bylo? To bylo, že o 10 % jsme lidem zdražili jejich životní náklady každého dne. Absolutně prostě jednoznačně. Jestliže říkáte snížili jsme nějaké odvody firmám, tak se podívejte, kolik se vybírá od těch firem a kolik se vybírá na DPH. Je to jenom proto, že jste neuměli vybírat daně od firem, tak jste to zdražili běžným lidem. Takže pojmenujte to, jak to je, a tak to prostě funguje.

My teď snižujeme zase ceny jídla, ceny stravování, protože se snižuje v restauracích z 15 na 10, nebo z 21 na 15, teď z 15 na 10. Takže to je to, co děláme pro běžné občany. Protože to je okamžitý efekt. Jdete si koupit jídlo a nebudete ho mít dražší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Josef Hájek. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já mám také faktickou poznámku na pana poslance Hájka vaším prostřednictvím, i když o tom už mluvil pan předseda Stanjura. To je právě to, když si někdo plete pojmy a dojmy. Vy se snažíte vytvořit dojem, že za vše tady může ODS, dokonce i za zákony, proti kterým hlasovala. Dokonce se snažíte vytvořit dojem, když to vezmu obecně, že může za to, že jste si vybrali jako nejbližšího a nejvěrnějšího partnera komunisty. K tomu vám chci říci jenom jednu věc. Nás také trápí tyto miliardy, ale spočítejte si, jak dlouho už jste ve vládách, a chci se vás zeptat, co jste pro to udělali, aby tyto miliardy ze státního rozpočtu nešly. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Josef Hájek, dále pan poslanec Zbyněk Stanjura a poté na faktickou ministr Havlíček. Tak prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Hájek: Nebudu zdržovat. Máte pravdu, byl to zákon z roku 2005. Ale mě na tom mrzí to, že skutečně jste nevyužili toho prostoru, protože o tom, že dochází k tomu riziku, že náklady, které investoři pro výstavbu fotovoltaických elektráren investují, se jim vrátí stonásobně, jste již věděli v roce 2007, 2008, 2009. To, že se to nechalo dojít až na Fischerovu vládu, která to nechala nějak vyšumět bez reakce, to je, myslím, obžaloba nejen ODS, to se omlouvám, ale všech politických subjektů, které tady byly v Poslanecké sněmovně a dopustily to, že skutečně daňové poplatníky to bude stát ten jeden bilion korun. To nám nikdo tady nevezme a skutečně budeme doplácet ještě dalších x let na to, že tady politici selhali. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s faktickou a připraví se pan ministr Havlíček. To jsou zatím poslední faktické, takže po nich by tedy s přednostním právem konečně došlo na předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. (Obrací se na poslance Stanjuru.) Máte faktickou. Takže vy ji dáváte k dispozici, tak vystoupí pan ministr. A vaši faktickou mám zatím zrušit? (Odpověď není slyšet.) Tak jo. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji. Já bych si dovolil vstoupit do té diskuse k solárům. Podstata přece není vůbec v tom, co nastalo v roce 2005. Principiálně ten zákon nemá cenu torpédovat. Ta myšlenka se soláry nebyla vůbec špatná. Podporovat solární energii je normální. Problém, který nastal, byl mezi roky 2006 až přibližně 2010, a to z toho důvodu, že se začalo projevovat nejen v České republice, ale zejména v jiných evropských zemích, bylo to Španělsko, bylo to Maďarsko, byla to Francie, že se začíná prostě jít špatným směrem, že začínají jít extrémně dolů solární panely a že prostě ceny, které se začaly nastavovat, se začínají hroutit a že se to začíná dostávat do úplně jiné roviny. To znamená, bylo zcela patrné a dalo se už vypozorovat na jiných evropských zemích, že se dostáváme do kritické situace. A v těch letech se neudělalo vůbec nic. Pravda je ta, že v roce 2009, 2010 se neudělalo opětovně vůbec nic a ještě se to celé schválilo.

Ale není možné vyseknout dnes z celého toho řetězce problémů roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 až 2010, to, že vše špatné bylo v roce 2005, pak se tři roky bojovalo za lepší zítřky a v roce 2010 a 2011 se to celé zbouralo. Všichni ti, kteří stáli u vlády mezi lety 2005 až 2010, nesou vinu za to, že budeme platit jednu miliardu korun.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: (Vrací se k mikrofonu.) Pardon, jeden bilion.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr zmínil šest dlouhých let. My jsme v té době vládli 25 měsíců. Teď jsem to počítal. Vytáhněme ze signálů z okolních zemí, zkuste mi ukázat v dobovém tisku v lednu, v únoru nebo v roce 2007 ty signály. Podle mne nebyly. Ale nevěnoval jsem se centrální politice ani ne energetice, takže se můžu plést.

Takže buďme spravedliví. Hnutí ANO vládne šest let a ještě se s tím neudělalo nic. My jsme vládli v inkriminované době 25 měsíců, podle mě ty signály se mohly týkat druhé poloviny toho období, já netvrdím, že nebyly, tvrdím ale, že Topolánkova vláda jistá opatření připravila, zdědila je vláda Jana Fischera, která je hodila do koše.

Já souhlasím s tím, že všechno nevzniklo pouze v roce 2005. Ale když přidáte špatný zákon - já jsem použil ten příměr v jiné debatě s panem ministrem o pyromanovi. Pyroman založí oheň a pak bude kritizovat sbor dobrovolných hasičů, že přijeli o minutu později. To je velmi často logika kritiky ODS v příběhu podpory solární energie. A myslím, že u toho pyromana a u toho sboru dobrovolných hasičů bychom řekl, že to úplně nesedí házet odpovědnost na toho, kdo přijel o minutu později, než na toho, kdo ten požár založil.

Ale já jsem připraven v jiném bodě na podrobnější debatu. My stojíme o to, abychom to zmapovali, ne abychom podávali trestní oznámení, abychom se pobavili o politické odpovědnosti kroků, které se v té době činily. Samozřejmě, když jsme o deset roků všichni zkušenější, tak to máme jednodušší vůči těm politikům, kteří v té době rozhodovali. Ale my jsme na takovou debatu připraveni. Pokud to nebude o dojmech - vy jste to schválili, vy jste to podpořili - ale bude to o faktech. A pokud se tam ukáže díl naší odpovědnosti, tak ji bezesporu přijmeme. Ale musíme se přiznat, že po roce 2010 jsme měli odvahu to aspoň zkusit výrazným zdaněním korigovat. Omezili jsme podporu pro další roky podle velikosti, zvýšili jsme podstatně cenu za vynětí z půdního fondu pro soláry na lánech, které jsme nikdy nepodporovali, takže naše vlády udělaly dost opatření proti. Ale ti, kteří to prosadili, ti nesou největší zodpovědnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslanec Leo Luzar, zatím poslední přihláška. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice mě těší, že se tato debata rozvířila do oblastí, které mám velice rád, a to jsou tzv. solární baroni. Velice mě baví, když se tady přehazují data a dávají všanc pod dojmem toho, že vlastně nikdo za nic nemůže. Ale on tady existuje nezávislý regulační úřad a jeho tehdejší ředitel Josef Fiřt by jistě mohl vykládat. Už v roce 2008, kdy začal bít na poplach, co se v této oblasti děje a za kým všechno byl a koho přesvědčoval, že je třeba přijmout opatření. Tehdy byli politici - nebudu je tady jmenovat, pokud k tomu vyšetřování opravdu dojde, budu velice, velice rád - tak hovořili o tom, že si vymýšlí, popřípadě že si hřeje vlastní polívčičku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP