(20.40 hodin)
(pokračuje Kolářík)

Jako další výhodu bych viděl slučování exekucí. To je bezpochyby všem jasné. Ti lidé dneska často nejsou likvidováni tím, že musí zaplatit svůj dluh, protože dluhy se mají platit, to je samozřejmé, ale jsou většinou zatíženi tím, že pokud vám přijde první exekuce, tak velice často následují další, protože to nezabavitelné minimum je dneska tak nízké, že jim samozřejmě popadají všechny další závazky. Slučování těch exekucí povede k tomu, že náklady na vymáhání nebudou tak velké a tomu dlužníkovi paradoxně umožní ten svůj dluh snáze zaplatit, nebo své dluhy v případě, že jich má více. Já když s nimi mluvím, tak je mi dlužníky často říkáno, že když se dostanou do nějaké fáze, že by to opravdu chtěli řešit, protože do té doby nemohli, neměli peníze, neměli zázemí, ale rozhodli se se svým životem něco dělat, dluhy zaplatit, tak to je paradoxně ta největší zábrana, že musí komunikovat s několika exekutorskými úřady najednou. S každým je jiná domluva, někdo mu povolí splátkový kalendář, někdo ne. Je pro ně složité už jenom začít tu situaci řešit.

Další a třetí výhoda, kterou vidím, je přehled a zjednodušení celého toho systému. Dneska v podstatě tím, jak je to komplikované - já jsem si tady k tomu připravil takový menší graf té mapičky (ukazuje graf). Je to modelový příklad, kdy dlužník má čtyři věřitele, každý exekutor je z jiného koutu republiky, a když se podívám na všechny ty úkony, které se musí dělat, které jsou naznačeny těmi šipkami, tak ten systém je prostě složitý. Nikdo nemá u toho dlužníka ani věřitele přehled, kolik ten dlužník má dluhů a kolik ne. Kdežto kdyby prošla tahle novela té místní příslušnosti, jak ji navrhujeme, tak by se proces provádění exekucí výrazně snížil, těch úkonů je tam mnohem méně a samozřejmě je mnohem méně nákladů na vymáhání. Proto si myslím, že není pravda, jak se často říká, že by to snížilo vymahatelnost exekucí, ale naopak si myslím, že to povede ke zvýšení vymahatelnosti, protože díky tomu, že náklady na vymáhání se nebudou duplikovat, tak bude mnohem, mnohem snazší pro toho dlužníka to zaplatit.

Exekuční systém od té doby, co byl vlastně převeden na soukromé exekutory, zažil už mnoho změn. Některé chyby, které ten původní návrh měl, opravila Sněmovna sama, některé opravil až Ústavní soud, kdy konstatoval, že nejsou v souladu s Ústavou tato ustanovení. Zejména můžu jmenovat třeba přísudkovou vyhlášku, rozhodčí doložky. Došlo také k snížení odměn exekutorů a byl přijat - to je taky důležité - zákon o spotřebitelském úvěru. To exekuční prostředí doznalo velkých změn. Já si myslím, že to byly změny k lepšímu a ten systém je nastaven vcelku dobře v tuto chvíli. Jediné, co tomu chybí je právě ta nestrannost a nezávislost exekutorů. To si myslím, že máme v následujících dnech možnost to opravit a opravdu zajistit, aby to bylo už vyladěné bez chyby.

Krátce se ještě dotknu té podpory, kterou máme. Ta místní příslušnost je zmiňovaná i v programovém prohlášení vlády, je obsažena ve vládní strategii proti chudobě, kde vlastně ta strategie se věnuje tomu, aby lidé nebyli chudí, aby se jim dařilo dobře v České republice. Zároveň po ní volají postižené kraje, to jsou ty kraje zejména na severu, kde opravdu 20 % lidí je v exekuci, což je velké množství. Volají po ní neziskové organizace, dokonce i sama exekutorská komora na svém sněmu v roce 2014 vyjádřila názor, že by teritorialita byla přínosná, a z průzkumu veřejného mínění, který jsem dělal loni, vyplynulo, že velká část obyvatel nepovažuje tento způsob přidělování exekutora za spravedlivý a chtěla by nějakou změnu.

Už jenom velice krátce ke konci. Udělali jsme si nějakou analýzu, že kdyby se nám jenom půlka těch lidí, kteří dneska jsou v exekuční pasti, pomohla dostat zpátky do ekonomiky, kdyby začali na (nesrozumitelné) do státního rozpočtu přispívat, nebyli by zaměstnaní načerno, v šedé nebo černé zóně, tak by do rozpočtu přibylo odhadem 15 až 20 miliard korun ročně, což si myslím, že je velké číslo a stojí to určitě za zamyšlení nad tím, jak tyto lidi z těchto pastí dostat, kteří se do nich dostali ne vždycky, ale velice často právě tím špatně nastaveným exekučním systémem, který tady byl v minulosti a který Ústavní soud a Sněmovna několikrát opravovaly.

Na závěr tedy ještě možná poprosím, aby oba dva tyto tisky byly propuštěny do druhého čtení a byly přiřazeny ústavně-právnímu výboru, kde může dojít k nějakému spojení těchto dvou navrhovaných variant, nebo případně vylepšení. Musím říct, že je to vlastně přání samotného pana premiéra Babiše. Já jsem si tady vytiskl jeho status z Facebooku, kde on toto přímo říká, že sněhulák a teritorialita jsou dva principy, které jsou v jádru správné, musíme z nich ale vytáhnout to nejlepší. A za to já se tedy přimlouvám. Propusťme oba tisky do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale musím reagovat, protože to číslo, které tady bylo řečené, je daleko a daleko větší. To, o kolik náš stát přichází, je minimálně 100 miliard. Sto miliard ročně bychom mohli mít ve své kase státní, pokud bychom změnili systém toho, jak jsou řešeny exekuce. Já vám vysvětlím jednoduše proč. Protože všichni, kteří do exekuce spadnou, tak logicky musí zabezpečit svoji rodinu. Jak to udělají? Normálním způsobem to nejde, protože prostě si nejsou schopni vydělat, protože o všechno přijdou. Takže utíkají do šedé zóny, takže to je minimálně 5 tisíc na jednoho poplatníka, který je v exekucích, které neodevzdá státu měsíčně. Tak si to spočítejte, krát počet exekučních lidí. A pak tito lidé jsou nejčastější žadatelé o příspěvky od státu. Takže my jim to zase nastrkáme v příspěvcích na bydlení atd. atd. A pak ještě tito lidé mají své rodiny, ta rodina celá do toho spadá, takže v té šedé ekonomice v ten okamžik jede celá rodina. Je to neuvěřitelné číslo, jsou to až 3 miliony lidí, kteří v tom okruhu exekučních věcí jsou.

A věřte tomu, že firmy to zatěžuje nejvíc. A pokud tady pořád všichni deklarujete, že chcete pomoct podnikatelům, tak pojďme udělat to, že je zbavíme aspoň toho papírování. Prostě ať to vyřeší ten exekutor nebo ten exekuční soud, a tomu zaměstnavateli pořád zbude starost o ty své ovečky, kdy s nimi musí denně pracovat, aby přišly do práce, pracovaly, chtěly pracovat a aby je namotivoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já tady musím plně souhlasit s panem kolegou Bláhou. Já bych si přál, aby jeho kariéra v hnutí ANO šla strmě nahoru a aby se zasadil o to, že najdeme těch 100 miliard korun, které jsou v tom exekučním systému. A ony tam možná opravdu jsou.

Já jsem chtěl připomenout, že my jsme návrh novely exekučního řádu předložili už 2. 10. 2018, to znamená, už tady leží více než rok, a teď díky tomu, že vláda předložila 9. 7. 2019 svůj vládní návrh, tak to konečně můžeme projednávat. A díky tomu, že jsme se na tom dohodli s panem předsedou Faltýnkem v jednom diskusním pořadu. Takže podařilo se na tom najít shodu, pro nás je to jedna z našich dvaceti priorit. Já věřím, že i na základě toho, co pan premiér slíbil, se nám podaří vytvořit návrh, který bude kombinací jak toho nabalování, tak té teritoriality, a vyřešíme konečně ten problém pro nějakých 820 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích, z toho 480 tisíc má tři a více exekucí. Takže je to opravdu velký problém. Dokonce v některých - já jsem si tady vytiskl tu mapku (ukazuje) z internetu - v některých těch krajích je každý pátý člověk v exekucích. Takže logicky to poměrně zásadním způsobem ochromuje práceschopnost našeho obyvatelstva.

Ten systém exekucí jsme si dokonce nechali změřit, jak se na něj dívají občané, a z toho nám vyšlo, že 60 % Čechů vidí v tom exekučním systému, v tom nastavení, problém. Jde nám o to, abychom nastavili vymahatelnost práva, která bude současně racionální. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Paní poslankyně Margita Balaštíková se omlouvá dnes do konce jednání. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP