(20.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Musím uvítat i slova paní ministryně, se kterou jsem o tom také jednal, že i ona si je vědoma toho, že vládní předloha není úplně dokonalá a že bude dobré se pokusit nalézt nějaký přiměřený kompromis, a to bude předmětem jednání právě podvýboru nejenom ten příští týden, ale já věřím, že v příštích měsících se nám podaří nalézt i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti takové řešení, které bude jednak prospěšné, to znamená, podaří se tady zastavit exekuční byznys a to, co dopadá na ty dneska musíme říci statisíce exekvovaných lidí, ale současně také to bude řešení, které bude v praxi uplatnitelné. Já myslím, že je důležité ty věci komunikovat i například s Exekutorskou komorou a potom také s těmi, kteří pracují s dlužníky, protože skutečně pokud nenalezneme vyvážené řešení, bylo by to špatně. Já jsem k tomu připraven. Chtěl jsem jenom, abyste věděli, že ten proces tady není nikde ve vzduchoprázdnu.

Jsem rád, že konečně jsme se dočkali i vládní novely, protože sněmovní tisk číslo 295 byl předložen do Sněmovny 2. října 2018. Bohužel i to o mnohém svědčí. Dostali jsme se už do bodu, kdy můžeme oba dva tisky projednávat sloučeně, ať už tady na plénu Poslanecké sněmovny, tak předpokládám, i na půdě podvýboru a potom výboru ústavně-právního. Uděláme maximum pro to, abychom v rámci druhého čtení tady potom mohli načíst ideálně nějaký komplexní pozměňovací návrh z výboru ústavně-právního a dostali se v řádu měsíců do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla poslední přihláška s přednostním právem. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Nacher. Než dojde k mikrofonu, sdělím vám, že paní poslankyně Adamová se omlouvá mezi osmou hodinou a 23.59 z osobních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkný večer. Je to takový trochu masochismus, tady se přihlašovat k faktické poznámce v půl deváté, nicméně chtěl bych - protože já jsem už přihlášen i normálně do rozpravy - reagovat na kolegu Marka Bendu. Mně se nelíbí ten černobílý pohled ve prospěch dlužníků, souhlasím, ale stejně tak ani ne ve prospěch věřitelů. Já jsem si přesně napsal to znění, jak to řekl Marek Benda, že věřitel je vždycky v právu a dlužník je vždycky v neprávu. To si myslím, že takhle není. Já bych tam doplnil slovíčka seriózní věřitel, když už, seriózní věřitel, a máme tady několik desítek tisíc - podle posledních čísel Ministerstva spravedlnosti 133 tisíc - neplatných exekucí, protiprávních exekucí, kde ten věřitel už do toho šel v momentě, kdy už tady byla judikatura Ústavního a Nejvyššího soudu, že některé exekuce vyhlašované na základě určitých rozhodčích nálezů, kde ten rozhodce byl vybrán netransparentně, tak jsou neplatné exekuce. I přesto ony tady setrvale a kontinuálně dál běží. To znamená, že to není tak. Stejně tak jako není pravda, že se všichni mají zastávat dlužníků, stejně tak není pravda, že věřitel je vždycky v právu a dlužník je vždycky v neprávu. Já bych jenom - bráním ten černobílý pohled na svět na obou dvou stranách.

To jen na upřesnění toho krátkého projevu, který měl tady Marek Benda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já využiji jenom faktické, abych tady nezdržoval dlouhým řečněním, a připomenu vám všem, že jsem určitě hodně rád, že jsme otevřeli exekuce. Na druhou stranu zase je ten daný fakt, že se bavíme o dlužnících, bavíme se o věřitelích, ale nikdo tady nezmíní podnikatele. A já za sebe můžu říct, že exekucemi se zabývám celou dobu, co jsou, protože jsem u podnikání 30 let, a 30 let mě potkávají problémy zaměstnanců, kteří jsou zadlužení, předlužení, a je to tak, že jedna strana je i u těch, kteří se zadlužují, a druhá strana špatná je i u těch, kteří půjčují. Ale co je nejdůležitější, nejvíc to právě odnášejí firmy a nejvíc pečují o ty zadlužené právě firmy, protože jsou v denním kontaktu se zaměstnanci, kteří jsou zadlužení, předlužení, jsou v denním kontaktu s faktem tím, že zaměstnanec, který spadl do exekuce, tak přestává mít vůli pracovat, přestává mít vůli si vydělat a přichází s jasným požadavkem: zaměstnej mě co nejvíc načerno. Někteří odcházejí úplně do šedé zóny a samozřejmě většina je těch, kteří přicházejí: ale z tohoto já nemůžu žít. A neslyšel jsem tady jediný návrh, přestože jsem byl na ministerstvu několikrát, mluvil jsem s jednotlivými lidmi z ministerstva, a neslyšel jsem jediný návrh, že bychom firmy zbavili povinnosti věnovat se exekucím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas! Děkuji. Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pavel Blažek a jeho dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Já jenom krátká reakce na kolegu Nachera. Ono to občas láká míchat dva normativní systémy, které jsou ale úplně odlišné, a to je morální systém a právní systém. Říkat, že je nějaký seriózní věřitel, prostě není možné. On je oprávněný věřitel. A ten věřitel, o kterém se tady bavíme, že už vykonává nějakou exekuci, prošel soudní mašinérií a my se bavíme o té poslední fázi. Prošel nalézacím řízením, pak mu soud přisvědčil, že může někoho exekvovat. A bavit se o tom, jestli je seriózní, nebo není, je prostě oprávněné. A ty systémy bych jaksi nemotal.

A pokud se máme bavit o nějaké morálce - pan předseda hnutí ANO se často odkazuje na Baťu. Já už jsem tady něco z Bati kdysi citoval, tak to nebudu dělat znovu, ale když například vypukla hospodářská krize, tak on řekl, to není na prvním místě krize hospodářská, to je krize mravní. A to, že máme dnes tolik dlužníků v exekucích - na prvním místě je krize mravní. My ale bohužel nemáme páky řešit mravní krizi, ale my tvoříme zákony. A musíme je vytvářet tak, že je budeme vytvářet čistě právnickými prostředky, a nemůžeme ty dva systémy smíchávat dohromady, byť to je lákavé. A nefungovalo by to, jako že to nikdy nefungovalo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Přečtu omluvu. Pan poslanec Jan Bauer se omlouvá od 20.15 hodin do konce jednacího dne.

A vracíme se zpátky do obecné rozpravy, ve které vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, přeji vám všem hezký večer.

Nejdřív si dovolím na úvod k tomu samotnému procesu. Upřímně, zcela upřímně jsem rád, že tu věc projednáváme, byť mě někteří podezírali, že jsem to chtěl nějak zobstruovat tím přerušením na předchozí schůzi nebo něco takového, ale jsem skutečně rád. A byť mám k teritorialitě mnohé výhrady, tak i přesto nebudu navrhovat vrácení anebo zamítnutí a nebudu také ho podporovat, protože si myslím, že oba dva ty návrhy... Nebo jinak. Ten pirátský návrh, nebo ten opoziční návrh, tak tam jsou některá dobrá řešení, která se přijmout dají, která se převzít dají, a u toho vládního návrhu bohužel takový dojem nemám. To je návrh, který všem uškodí a nikomu nepomůže.

Nejdřív na úvod si dovolím zareagovat na to, co tu zmiňoval pan Okamura, a navázat v obecných souvislostech. A vůbec ten projev chci vést spíše v takové rovině doporučení, protože právní debata se povede zejména v ústavně-právním výboru a nemělo by cenu to tady zmiňovat. A sice pan místopředseda Okamura zmiňoval otázku vymahatelnosti. A trošku jsme se potkali, protože i já jsem si na tu úvodní část našel důvodovou zprávu k samotnému exekučnímu řádu, kde se píše následující: Změny ve společenském a právním systému se však v uplynulých letech nežádoucím způsobem projevily na neefektivnosti soudů. Problém není jenom délka nalézacího řízení, ale i neefektivnost a zdlouhavost řízení vykonávacího. Po vyhraném soudním sporu často dochází k tomu, že v důsledku zdlouhavé a nepružné exekuce není soudem přiznané právo oprávněného uspokojeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP