Neautorizováno !


(17.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže pokud nejsou protesty, tak by to bylo hlasování o tom, že jako první dva body dnešního jednání zařadíme body 206 a 207 - v tomto pořadí. (Posl. Stanjura: Zvlášť.) Zvlášť to hlasovat? (Ano.) To už jsme hlasovali. (Oživení v sále.) Je to jeden návrh. Samozřejmě lze požádat o to, aby byly věci, které lze hlasovat zvlášť, hlasovány zvlášť. V tom případě tedy nejdříve jako první bod bod 206, a pokud to projde, jako druhý bod bod 207. (Poslanci vládní koalice: Ne!)

Pan předseda Kubíček. Prosím, pane poslanče, upřesněte svůj návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já jsem navrhoval jedním hlasováním bod 206 a 207. Pokud byste chtěli hlasovat bod 206 a 207 - oddělené hlasování, tak byste o tom musel nechat hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je zcela obvyklé, že když zazní návrhy k programu, tak pokud někdo požádá, aby se o jednotlivých návrzích, jako třeba pana předsedy Faltýnka (nesroz.) pět bodů, když někdo požádá, aby se hlasovalo, tak se o tom jednotlivě hlasuje. A to je všechno. My jsme požádali a věříme, že nám bude vyhověno. To je celé. Nebo pokud chcete i tuto tradici zrušit, klidně!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že ta výměna proběhla, takže znovu navrhnu postup. Pokud by s ním nebyl souhlas, je možno podat námitku. Takže budeme postupovat tak, že nyní budeme hlasovat jednotlivě návrhy pana poslance Kubíčka, to znamená, nejdříve o zařazení bodu 206 - daňový balíček a poté bodu 207.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 206? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 218 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 98, proti 77. Návrh byl přijat.

 

A nyní druhý návrh, což je tedy zařadit za tento bod bod 207.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 219 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 179.

 

Je zde kontrola hlasování. (Poznámky ze sálu, že všichni hlasovali pro.) Je zde žádost o kontrolu hlasování, já jí vyhovím. (Opětovné námitky z pléna.) Já vám rozumím, že byli všichni pro. Já jsem si toho naprosto vědom, ale je zde žádost o kontrolu hlasování, tak dám panu předsedovi možnost.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Směje se.) To hlasovací zařízení je fakt potřeba vyměnit. (Smích v sále.) Pro pana kancléře, takový vzkaz.

hlasování číslo 218 - to, které bylo předtím, jsem hlasoval evidentně proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování tímto způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Toto je námitka proti hlasování o zařazení bodu 206, jestli jsem to zachytil dobře. Ano. Takže doufám, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o námitce proti hlasování, kterým jsme zařadili daňový balíček.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 220 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Námitku jsme schválili.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, kterým jsme zařadili na dnešní pořad daňový balíček.

Já zahajuji hlasování a ptám se znovu, kdo je pro zařazení bodu 206 jako prvního bodu dnešní schůze, tedy dnešního odpoledního jednání. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 221 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 98, proti 79. Návrh byl přijat.

 

A pokud nikdo nezpochybňuje to následné hlasování, které jsme měli, tak bych řekl, že jsme se vypořádali s těmito návrhy.

 

Nicméně je zde ještě návrh pana předsedy Michálka, tedy že budeme jednat meritorně i procedurálně i po 19. a 21. hodině. Netýká se to třetích čtení, jenom abychom všichni věděli, o čem se bude hlasovat, a týká se to pouze bodu 49 a 50.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 222 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 168, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a je možno pokračovat podle schváleného pořadu. Než otevřu první bod, tak pan předseda Stanjura se omlouvá z pracovních důvodů na 40 minut a dále se nám omlouvá z dnešního jednání mezi 17.00 a 17.30 z osobních důvodů pan poslanec Benešík a z pracovních důvodů od 17 hodin do konce dnešního jednání pan poslanec Klaus.

 

A nyní jsme zařadili bod číslo

206.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Schillerová a pan zpravodaj Feranec. Skončili jsme kde? Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 6. listopadu tohoto roku. Tento bod byl přerušen před závěrečným hlasováním o celém návrhu zákona - pan místopředseda Filip (hlásí se) - a to během vystoupení předsedy poslaneckého klubu pana poslance Kalouska, nicméně hlásí se pan místopředseda... (Posl. Kalousek: Já protestuji!) Já slyším. Zeptám se pana místopředsedy, jestli chce vystoupit předtím, než vrátím slovo panu předsedovi Kalouskovi, a jestli je to se závěrečným stanoviskem klubu, nebo jestli je to nějak proceduře, nebo k čemu to bude, tedy v tom případě bych potřeboval vědět. (Mpř. Filip: K proceduře.) K proceduře, dobře. Prosím. (Posl. Kalousek: Námitka!) Je tady námitka proti postupu předsedajícího. Dobře, já tady slyším námitku. Prosím pana předsedu Kalouska, aby přednesl námitku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu dávám námitku proti postupu předsedajícího, pane předsedající, a rád bych věděl, na základě jakého ustanovení jednacího řádu - nejsme v rozpravě - mimo rozpravu mluví někdo s přednostním právem, v tomto případě já. Chtěl bych vědět, na základě jakého ustanovení jednacího řádu odebíráte slovo někomu s přednostním právem, abyste ho přidělil někomu jinému. To bych fakt rád věděl! Takhle snad už ten jednací řád ohýbat nemůžeme, pane místopředsedo Filipe prostřednictvím pana místopředsedy Pikala!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já na ty otázky odpovím. Jsou to dvě oddělené otázky. V rozpravě nejsme podle žádného ustanovení jednacího řádu. V rozpravě nejsme proto, že Sněmovna odhlasovala, že rozpravu ukončila. A slovo vám teď neodebírám, ale většinou před těmi přednostními právy, kdy se pokračuje například v rozpravě s přednostními právy, tak je možnost se... (Komentáře z pléna.) Není rozprava s přednostními právy, zcela souhlasím, ale někdy je třeba načíst nějaké procedurální návrhy předtím, než se pokračuje v přednostních slovech. Proto se pana místopředsedy Filipa ptám - a teď se zeptám, jestli trváte na své námitce, abych ji nejdříve nechal hlasovat v tom případě. (Ano.) Dobře.

Tak v tom případě, než dám slovo panu místopředsedovi Filipovi, tak budeme hlasovat o tom, jestli můj postup, kterým jsem mu chtěl dát slovo předtím, než pan předseda Kalousek naváže ve svém stanovisku klubu před závěrečným hlasováním, byl v pořádku, či nikoliv. Takže já svolám kolegy do sálu. (Gong.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP