(18.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Co se týče referenda, tak jsem vás chtěl ubezpečit, že v SPD je nejenom předseda, ale i všichni členové předsednictva (jsou) přímo voleni členskou základnou, takže samo o sobě je to přímá volba, a jsou také odvolatelní. Takže se podívejte na naše stanovy, je to také tak správně, že to máte i vy, je to výborné. A protože je nás v SPD hodně, tak to probíhá tak, že bychom si nemohli pronajmout sál pro všechny naše členy, bůhví jestli, takový sál ani neexistuje pro tisíce členů, tak to funguje tak, že v tajné volbě si krajské členské konference delegují delegáty na celostátní konferenci, v tajné volbě, a následně přímou volbou je volený předseda. Takže takhle je to u nás. Já myslím, že je to takhle v pořádku. Anebo i členové předsednictva.

Máte pravdu, že my na rozdíl od vás, jako třeba váš... tady u Pirátů se smějí, takže já nevím, co je teď k smíchu, když například váš zastupitel, pirátský zastupitel na Praze 2 pan Němec, obvinil pirátku paní Krausovou, bývalou předsedkyni pirátského klubu na pražském magistrátu ještě čtrnáct dní zpátky, že manipulovala výběrové řízení do vedení Obecního domu v Praze. To mi k smíchu nepřipadá. Vy jste se smáli. To jste se smáli tomu? Nebo čemu jste se přesně měli smát? Já myslím, že doufám, že už to prošetřuje policie, protože piráti, vzájemně jste se obvinili, váš pirátský zastupitel, že jiný pirát manipuluje výběrové řízení do Obecního domu.

A já nechci pokračovat dál, protože si vážím věcného vystoupení pana předsedy Michálka. Takže mně to nepřipadá k smíchu, a jestli samozřejmě máte nějaké názory, že vám přímá volba předsedy či předsednictva připadá chybná, tak já to tedy zase porovnám s tím, co se tady teď dozvídáme, co se děje zase u vás. A já myslím, že je to věc každé strany, vy se s tím určitě vypořádáte, jako my se vypořádáme s našimi věcmi, a já myslím, že tu debatu můžeme vrátit k referendu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím se přiznat, že mě ten smích ze strany Pirátů také uráží, protože já už jsem byl v Jihomoravském kraji zvolen místopředsedou dvakrát a nejsem si vědom toho, že bych to nějak zmanipuloval, prostě mě zvolila členská základna. Já opravdu nevím, co je na tom k smíchu. A dále jsem chtěl říct, že Tomio Okamura hovořil o přímé demokracii a o prvcích přímé demokracie ještě v době, kdy to bylo sprosté slovo. A promiňte, vy jste mnozí ještě tahali kačera na zahrádce, tak aspoň nezesměšňujte to, co my tady propagujeme už dlouho.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já se nechci snižovat k jednání poslanců SPD, ale jenom věcně bych jim rád vysvětlil, co znamená přímá demokracie. Přímá znamená, že to volí přímo členové, ne nějací volení delegáti. Volení delegáti, to už podle vás potom i volba prezidenta před zavedením přímé volby byla tedy přímá demokracie, když je volili volení delegáti jako Poslanecká sněmovna? Prosím vás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktické poznámky - pan poslanec Bláha, pan poslanec Navrkal a pan předseda Okamura, možná se hlásí s přednostním právem, to ještě upřesníme. Pan poslanec Bláha má faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás jenom poprosil, kdyby to bylo možné, že bychom si tady přestali přeměřovat svoje svaly, abych to řekl slušně, nebo orgány, a pojďme k věci. Protože opravdu pokud chceme s něčím pohnout, tak bychom měli hovořit k tomu, o čem se tady bavíme, a ne o tom, kdo o co se zasadil nebo se zasadí, kdo má lepší nebo horší program nebo kdo má možná větší svatozář kolem své hlavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Navrkal s faktickou poznámkou - stahuje, pan místopředseda Tomio Okamura - také stáhl faktickou poznámku, takže na řadě je v obecné rozpravě přihlášený pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Jarošová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu s panem místopředsedou Okamurou hrát na stejnou bránu, ale čas oponou trhnul a skutečně se tady potkáváme a kritizujeme tento návrh. Já si myslím, že je špatný, ale z úplně jiných důvodů než pan místopředseda Okamura.

Podle mě je špatný, protože vychází pomýleným směrem a stojí na velmi nepřesvědčivých argumentech. A ten nejklíčovější, který tu zazněl opakovaně od paní předsedkyně Valachové, paní navrhovatelky, je to, co už tu bylo vytčeno, a sice jakýsi domnělý legislativní dluh. Pakliže by Ústava v článku 2 v odstavci 2 říkala, že ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává státní moc přímo, tak by to byl skutečně legislativní dluh. Ale v té současné podobě, kdy může, kdy je to toliko fakultativní, tak to žádný legislativní dluh není. A s tímto do toho přistupovat a toto používat jako nosný argument a hlavní vodicí linku, je podle mě neodpovídající vůli tehdejšího ústavodárce.

Abych ale ten návrh jen nekritizoval, protože těch četných jednání ať už v ústavně-právním výboru, nebo ve stálé komisi pro Ústavu jsem se účastnil, tak musím poděkovat všem těm zúčastněným, že na tom návrhu odvedli mnoho práce. Když jsem si pročítal stenoprotokoly z prvního čtení, protože to dělám u většiny návrhů, tak ty nejkritizovanější věci byly opraveny, a sice vůbec předmět referenda, o čem ho lze konat. V prvém čtení jsem tu kritizoval například to, že tím referendem v podobě tak, jak to bylo diskutováno v návrhu SPD, že by se dal schvalovat třeba státní rozpočet nebo daně a poplatky, což je upravené i v bulharské ústavní úpravě, to znamená, v Bulharsku by to měli a u nás by to prostě takhle šlo, což mi přijde naprosto absurdní.

Ta stejná otázka, to, jestli jdou schvalovat právní předpisy, zákony, ústavní zákony, jsem rád, že to z toho vypadlo. Stejně jakožto rozhodování o individuálních právech a povinnostech. To tam také nemá co dělat. Mrzí mě trošku, že sociální demokracie couvla z těch 850 tisíc. Nám, kteří referendum odmítáme paušálně jako celek, se nám těch 850 líbilo víc než 450, ale lepší než nic.

Rovněž je dobré, že se nebude dát referendem zrušit Senát. Pan místopředseda Okamura tu sugestivně kladl otázku, k čemu je ten Senát vlastně. K čemu je? Přesně k tomu, aby se zabránilo přijímání takovýchto návrhů, referenda jako takového. A to, že referendum v žádné podobě Senátem neprojde, tak je zkrátka fakt, to se nedá nic dělat. A pochybuji, že by situace po volbách v roce 2020 byla dramaticky odlišná a najednou by se tam referendu otevřely dveře a mohlo být schváleno.

Po celou dobu projednávání všech těch tří tisků slýcháváme, nebo aspoň já tam cítím takový podtext toho, jako kdyby se říkalo, že jediná správná, kvalitní, dobrá a nejryzejší forma demokracie je ta demokracie přímá, že ta demokracie reprezentativní, ta demokracie zastupitelská, jako kdyby jí zkrátka ještě něco chybělo.

A v tomto navážu na místopředsedu Okamuru, který tu vzpomínal prezidenta Masaryka. Abych ho parafrázoval. Demokracii dělají demokraté, lepší demokracii dělají lepší demokraté, nikoliv přímí demokraté. A to je důvod, proč si myslím, že bychom tento návrh měli zamítnout. Tento návrh na zamítnutí vznáším a ještě ho zopakuji v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou - stahuje faktickou poznámku, na řadě je tedy v rozpravě paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Asi se zde všichni shodneme, že referendum je nejvyšším příkladem demokracie, a že je proto nanejvýš žádoucí, aby byl konečně zařazen do našeho právního řádu. Hnutí SPD zákon o obecné referendu i v minulém volebním období opakovaně navrhovalo a strany napříč politickým spektrem ho opakovaně odmítaly. Naši politici prostě nenašli odvahu tento bod Ústavy naplnit a věnovat ho našim občanům.***
Přihlásit/registrovat se do ISP