Neautorizováno !


(11.30 hodin)
(pokračuje Kořanová)

Co se týče televizních poplatků, meziroční snížení evidovaných přijímačů o 14 tisíc, přitom příjem z poplatků byl o 70 milionů vyšší, a to poprvé po šesti letech. Fond televizních poplatků - tvorba je 5 697 730, čerpání 5 835 725.

Výrok auditora byl vydán - bez výhrad.

Co se týče interního auditu, proběhlo 12 auditů, a to 3 mimořádné, 81 nápravných opatření, to poznáme ve zprávě v roce 2017. Ve výroční zprávě pro rok 2015 je podrobnější rozpis auditů realizovaných útvarem interního auditu.

Výhled na období 2017 až 2021. Česká televize bude schopna financovat svoji činnost bez navýšení televizních poplatků, pokud nedojde k negativním změnám v oblasti legislativy a makroekonomických veličin.

Závěrem tedy opakuji, že hospodaření České televize za rok 2016 bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který vydal zprávu - bez výhrad.

Co se týče usnesení volebního výboru, volební výbor toto projednal na své 5. schůzi dne 27. března 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně výroční zprávu za rok 2016 schválit.

Tolik má zpravodajská zpráva a její shrnutí a já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Tím jsme napravili určité opominutí z 33. schůze a nyní můžeme pokračovat ve sloučené všeobecné rozpravě. Než dám slovo dalším řečníkům, tak konstatuji, že pan poslanec Votava, který se omlouval z dopoledního jednání, ruší svou omluvu, protože už je přítomen.

Jenom aby byl jasný další postup, nyní vystoupí s faktickými poznámkami páni poslanci Plzák, Kalousek, Sklenák, Lipavský, Okamura, v tomto pořadí, a potom před řečníky v rozpravě, kteří jsou písemně přihlášení, vystoupí s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se přihlásil k faktické poznámce, která se týká vystoupení mého kolegy Juříčka, protože ona se týká také toho auditního posouzení hospodaření České televize v letech 2016 a 2017, které on si nechal zhotovit, které on si zaplatil, a jeho laskavostí se mi dostalo k použití nebo nahlédnutí. To posouzení opravdu je děláno formou otázek, na které po zpracování jsou konkrétní odpovědi. Já to nechci znovu rozebírat, je to jenom faktická poznámka. Ale chci, aby zde pro všechny poslance jako varovné tlačítko zaznělo, co tam je. Můžete tomu věřit, samozřejmě neměli jste možnost do té zprávy nahlédnout, nemusíte tomu věřit.

Jeden dotaz zde odcituji: Je uživatel schopen výhradně na základě výročních zpráv o hospodaření České televize posoudit, zda se v subjektu nakládá s veřejnými prostředky dle všech zákonných norem? Zde se jedná zejména o zákony č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. Odpověď po zpracovaném posouzení zní jasně: Výroční zpráva o hospodaření České televize nedává dostatečný podklad pro možnost rozhodnutí, zda subjekt nakládá s veřejnými prostředky dle všech zákonných norem.

Chci, aby to tady zaznělo na stenozáznam, abyste to všichni slyšeli, a já podle toho také budu hlasovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan poslanec, zpravodaj Juříček nás seznámil se svými výhradami k bilanci hospodaření České televize. Některé ty argumenty je jistě třeba brát vážně, koneckonců málokdy jsem viděl bilanci, která by byla zcela bez chyby. Nicméně ty argumenty zaznívají v okamžiku, kdy nám leží na stole návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. A porovnám-li tyto dva dokumenty, hospodaření České televize a státní rozpočet, tak je to srovnání asi takové, jako rajská zahrada na straně jedné a neuklizené veřejné toalety po silvestrovské noci na straně druhé!

Jestliže u České televize pan poslanec Juříček říká, že žije z podstaty, no tak státní rozpočet žije z budoucnosti. Jestliže pan poslanec Juříček varuje, že možná za několik let by se musely zvednout koncesionářské poplatky, aby byl rozpočet České televize vyrovnaný, tak vy tady zvedáte dramaticky daně, abyste udrželi deficit alespoň 40 miliard korun.

Kde se ve vás, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Juříčku, bere tohle pokrytectví, když pro Českou televizi hlasovat nebudete, ale státní rozpočet hájíte a hlasovat pro něj budete? Kde se ve vás bere, pane poslanče Juříčku prostřednictvím pana předsedajícího, ta arogance vůči daňovým poplatníkům, že jste schopen na jedné straně pranýřovat stovky tisíc a na druhé straně tolerujete desítky miliard?! Já vaše argumenty pokládám za zcela falešné, účelové a pokrytecké a vás pokládám za zcela nevěrohodného zpravodaje! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych také několika poznámkami rád reagoval na vystoupení pana poslance Juříčka.

Tak předně bych ho chtěl velmi naléhavě požádat, aby neoznačoval členy rady jako nějaké panoptikum. Já si myslím, když se podíváme do životopisů všech členů rady, tak jsou to úctyhodné osoby, které v životě už něco dokázaly, a mimo jiné je do této pozice zvolila tato Poslanecká sněmovna. Tak se prosím o ně takto nevybíravě neotírejme.

A potom v čase, co mám, v těch dvou minutách... Alespoň k něčemu pan poslanec Juříček říkal, že nám tady chce sdělit tu pravdu. Já jsem na tom zmiňovaném semináři byl taky, já ho tedy vnímám úplně jinak. Já si myslím, že na všechny otázky, které tam byly vzneseny, bylo zodpovězeno, ale zřejmě to někteří neposlouchali.

Takže prosím vás, k tomu tzv. deficitnímu hospodaření. Dobře mě poslouchejte, ať se to tady nemusí opakovat, protože předpokládám, že je připravena řada z vás to znovu opakovat. Vznikla situace mezi lety 2008 a 2011, kdy byly poměrně výrazně zvýšeny koncesionářské poplatky a současně Česká televize ještě měla poměrně velké příjmy z reklamy, kterou potom už nebylo možné vysílat. A tak se stalo, že v tom roce 2011 činil stav volných prostředků na účtech 3,68 miliardy. Tak jako co měla ta Česká televize s tím dělat podle vás, aby to hospodaření nebylo tzv. deficitní? To měla nechat ležet nebo vracet koncesionářům? Oni se rozhodli, samozřejmě zcela správně, že ty peníze budou v následujících letech investovat. Nikoliv tedy že je budou spotřebovávat běžnou tvorbou, ale budou je investovat. A tak vzniklo mimo jiné úplně nové televizní studio v Brně a jeho vybavení, byla pořízena -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče, vypršel čas. (Poslanec Sklenák děkuje.) Taky děkuji. Pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na příspěvek pana poslance Juříčka. Tam zazněla spousta argumentů a zazněly tam informace o auditu, ale ten audit není veřejný. Na to se těžko reaguje. Tak nám ho ukažte, zveřejněte ho, rozešlete ho, dejte ho médiím, ať víme, o čem se bavíme, ať víme, jaká je skutečná kvalita toho dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana místopředsedy Sněmovny Okamury a pak budou následovat faktické poznámky pana poslance Foldyny a pana předsedy Bartoška. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jsem velice pozorně poslouchal vystoupení pana poslance Juříčka. Je to bezesporu člověk, který má obrovské podnikatelské a ekonomické zkušenosti, ostatně vybudoval úspěšnou firmu a myslím, že zaslouží respekt. To, co mě ovšem na tom zaujalo, je, že pan poslanec Juříček nás velice správně tady veřejně informoval o schůzce, kdy ho zákulisně potají oslovil ředitel České televize Dvořák a lobboval u vybraných poslanců hnutí ANO, protože na jejich hlasech dneska záleží, zdali bude ta zpráva dneska schválená, nebo ne. Ale kde je tedy ředitel Dvořák? Kde je Česká televize? Kde to je dneska ve zprávách, že ředitel České televize zákulisně obtelefonovává poslance a lobbuje u nich potají, aby je přemluvil k tomu, aby hlasovali pro zprávu? Kde jsou Reportéři ČT? Kde je pořad 168 hodin? Kde je pořad Newsroom? (Smích zleva.) To mě tady šokovalo! To je šokující na tom. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP